Οι Ρουγκατσάρηδες σηκώνουν στο πόδι τη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 30/12!
10 Δεκεμβρίου 2018
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα: 570 ωφελούμενοι το Νοέμβριο 2018
11 Δεκεμβρίου 2018
Εμφάνιση όλων

Δίκτυο ΠΟΑΥ Θερμαϊκού: ενέργειες για την ποιοτική αναβάθμιση των υδατοκαλλιεργειών

Τη διενέργεια επιστημονικής μελέτης από το τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την αποτύπωση της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου πυθμένα σε θέσεις υφισταμένων και νέων μονάδων μυδοκαλλιέργειας της ΠΟΑΥ Θερμαϊκού (περιοχή Χαλάστρας, Κυμίνων, Ημαθίας) αποφάσισε το δ.σ. του Δικτύου ΠΟΑΥ Θερμαϊκού, κατά την τελευταία συνεδρίασή του.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, αποφασίστηκε η υποβολή αιτήματος στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση έργου που θα συμβάλλει στην αξιόπιστη επανεξέταση της κατηγοριοποίησης των περιοχών παραγωγής ζώντων δίθυρων μαλακίων, στη βιοπαρακολούθηση του οικοσυστήματος και στην  καταγραφή και  αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με Αλφαριθμητικά και Γεωχωρικά δεδομένα, που θα συνδυάζει λειτουργίες χαρτογράφησης και αποθήκευσης, με σκοπό την ισχυρή τεκμηρίωση μέσω του χειρισμού και της ερμηνείας των δεδομένων. Επίσης, προβλέπει τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων και των παράκτιων υδάτων.

«Προχωράμε με βήμα σταθερό προς τη θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ, γεγονός που θα αποτελέσει εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τις υδατοκαλλιέργειες στη χώρα μας αλλά πρωτίστως για τους μυδοκαλλιεργητές, τους ανθρώπους του μόχθου, την τοπική και εθνική οικονομία. Παράλληλα με τις ενέργειες καλύτερου ποιοτικού ελέγχου του περιβάλλοντος των οστρακοκαλλιεργειών, προχωράμε στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού, που θα αποτελεί τον οδικό χάρτη για την υλοποίηση του στόχου, που είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των παραγομένων ειδών, της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και πάντα με γνώμονα την αειφορία, την προστασία του καταναλωτή αλλά και την υψηλή προστιθέμενη αξία, η οποία επιτυγχάνεται με την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των προϊόντων αλλά και της δημιουργίας brand name» δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Δέλτα και Πρόεδρος του Δικτύου, Ευθ. Φωτόπουλος.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο