Τρία εκχιονιστικά μηχανήματα απέκτησε ο δήμος Δέλτα
23 Δεκεμβρίου 2019
Κάλαντα από την Ορχήστρα Νέων Σίνδου
24 Δεκεμβρίου 2019
Εμφάνιση όλων

Προϋπολογισμός 2020 δήμου Δέλτα

Σε κλίμα συναίνεσης ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου Δέλτα

Σε κλίμα απόλυτης συναίνεσης υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2020 από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δέλτα.

Για  έναν προϋπολογισμό  με αντικειμενικές αδυναμίες αφού σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται στοιχεία όπως τα χρέη προς την ΕΥΑΘ που αναλογούν σε περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ έκανε λόγο ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης  μιλώντας στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.  «Οι προηγούμενοι προϋπολογισμοί είχαν μια απόκλιση περίπου στο 50% ο συγκεκριμένος δεν θα φτάσει αυτό το ποσοστό ούτε με τις αναμορφώσεις που  θα αναγκαστούμε να κάνουμε στο πρώτο δίμηνο του 2020 προκειμένου  να δώσουμε καλύτερο αποτύπωμα σε ότι αφορά τις στοχεύσεις  που έχει η διοίκηση μας για τον επόμενο χρόνο» ανέφερε ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Δέλτα ο προϋπολογισμός του 2020 δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις ωστόσο θα είναι πιο αντικειμενικός στην πρώτη αναμόρφωση του 2020.

Ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο ότι για το 2020 έχει επιτευχθεί η συνέχιση των υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και περιβάλλοντος  του δήμου Δέλτα προς την ΒΙΠΕΘ με αποτέλεσμα να μην χαθούν τα ανταποδοτικά οφέλη ύψους  2,6 εκατομμυρίων ευρώ ενώ τόνισε ότι η διοίκηση του δήμου θα συνεχίσει τις ενέργειες ώστε με τη συνεργασία φορέων  να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την διαχείριση των  υπηρεσιών  καθαριότητας  των επιχειρηματικών πάρκων από τους ΟΤΑ.

Προϋπολογισμός «απαρχή» ενός οικονομικά ισχυρού και αυτόνομου δήμου

«Στόχος της οικονομικής πολιτικής που θα αναπτύξουμε κατά τη θητεία μας, είναι ο Δήμος μας να αποκτήσει υγιή και βιώσιμα δημοσιονομικά μεγέθη, με αναπτυξιακή διάσταση, για τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ένας οικονομικά ισχυρός και αυτοδύναμος Δήμος, συνιστά κατάκτηση για όλους τους πολίτες του. Θέλουμε λοιπόν, να οδηγήσουμε το Δήμο, στο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης. Με την εφαρμογή ενός συγκροτημένου προγράμματος οικονομικής ανάταξης θα επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης και του εξορθολογισμού των δαπανών καθώς επίσης και της κατάθεσης πραγματικών προϋπολογισμών, ρεαλιστικών και υλοποιήσιμων, στηριγμένων σε αληθή στοιχεία και δεδομένα» τόνισε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος οικονομικών Διονύσης Λιακόπουλος  και συμπλήρωσε , «η πραγματική δυναμική και η πολιτική μας ταυτότητα επί του προϋπολογισμού θα φανεί μετά την πρώτη αναμόρφωσή του, στις αρχές του 2020, καθώς σ’ αυτήν θα συμπεριληφθούν πρωτοβουλίες που θα απαντούν πιεστικότερα στις ανάγκες της καθημερινότητας, θα έχουν δραστικότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα αποπνέουν οικονομική σιγουριά και ταχύτερο νοικοκύρεμα».

Προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των πολιτών

Πρώτιστο καθήκον της νέας διοίκησης του δήμου Δέλτα  είναι η διατήρηση της δομής των ΟΤΑ και η διατήρηση των υπηρεσιών του δήμου. Στις προτεραιότητες του δήμου για το 2020 περιλαμβάνονται: Η  λειτουργική βελτίωση των υποδομών, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η  αισθητική βελτίωση των δημοσίων χώρων, η σύνταξη μελετών που θα βελτιώνουν την αστική βιωσιμότητα, η εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, η αναβάθμιση και αποκατάσταση των σχολικών αύλειων χώρων, ο εκσυγχρονισμός των δομών πρόνοιας, η  τόνωση του αθλητισμού, η  πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση του Δήμου μέσω, της αξιοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού, η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 

Στον προϋπολογισμό στηρίζονται έργα και δράσεις που δίνουν αναπτυξιακή ώθηση, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και την αποδοτικότητα της υπηρεσιακής λειτουργίας και παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο Δήμο. «Θέλουμε, εντός της τρέχουσας δημοτικής θητείας, δουλεύοντας με σχέδιο, με διαρκή αξιολόγηση και με σεβασμό στους κανόνες της νομιμότητας, της διαφάνειας, της διασφάλισης των δημοσίων εσόδων αλλά και της αξιοποίησης της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, να επιτύχουμε υψηλό δείκτη οικονομικής αυτονομίας, για τη δημιουργία ενός οικονομικά ισχυρού Δήμου Δέλτα, ικανού να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της νέας δεκαετίας» τόνισε ο αντιδήμαρχος οικονομικών Διονύσης Λιακόπουλος .

 Ο προϋπολογισμός του δήμου Δέλτα  

Το ύψος του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 55.123.429,08 €.
  Το τεχνικό πρόγραμμα για την υλοποίηση του, απαιτεί 15.561.780,82 €
  Πηγές άντλησης των οικονομικών πόρων είναι τα έσοδα, από τα δημοτικά τέλη και τα δικαιώματα, από φόρους και εισφορές καθώς και από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.  
Αναλυτικά τα έσοδα και τα  έξοδα του δήμου

ΕΣΟΔΑ              
ΤΑΚΤΙΚΑ                  11.454.260,56
ΕΚΤΑΚΤΑ                      7.405.436,20
Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ   2.486.552.76
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  8.103.038,85
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ  5.739.328,99
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 19.934.811,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ             55.123.429,08
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    23.870.052,63
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.867.948,70
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 11.785.547,75
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 599.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 55.123.429,08

Στην διάρκεια της συνεδρίασης οι υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου Δέλτα παρουσίασαν στο δημοτικό συμβούλιο  τον τρόπο που καταρτίζεται ο προϋπολογισμός εξηγώντας τους βασικούς κανόνες σύνταξής του.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τονίζοντας  ότι επιθυμούν να στηρίξουν το αναπτυξιακό πρόγραμμα της νέας διοίκησης . Κατά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Στην δεύτερη συνεδρίαση  υπερψηφίστηκαν τα επτά θέματα που τέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων εγκρίθηκε ομόφωνα η αναμόρφωση προϋπολογισμού και κατά πλειοψηφία η σύσταση επιτροπής διαβούλευσης  του δήμου Δέλτα  με 36 μέλη.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο