Συνάντηση Γιάννη Ιωαννίδη – Μαρίας Αντωνίου
27 Ιανουαρίου 2021
Εξορμήσεις καθαριότητας σε περιοχές του Δήμου Δέλτα
29 Ιανουαρίου 2021
Εμφάνιση όλων

Διακήρυξη Διαγωνισμού Πυρασφάλειας για το ΚΠΟΔΔ

Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών για την έκδοση
πιστοποιητικών πυρασφάλειας και αδειών λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών του
Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την διακήρυξη του Διαγωνισμού εδώ

την Προκήρυξη του Διαγωνισμού εδώ

και το Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο σύμβασης εδώ

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο