Κυρίζογλου, Ιωαννίδης, Αναγνωστόπουλος συναντήθηκαν με τον Σ. Αναστασιάδη
2 Φεβρουαρίου 2021
Γιάννης Ιωαννίδης: Η αντίθεση μας στην εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης στη Σίνδο, είναι απόλυτη
4 Φεβρουαρίου 2021
Εμφάνιση όλων

Πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών μονάδων.

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Έργου σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών μονάδων.

Μπορείτε να διαβάσετε την Ανακοίνωση: εδώ

την Αίτηση: εδώ

την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986: εδώ

την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/19866: εδώ

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο