2019

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Δυναμική Ομάδων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Κυκλική Οικονομία".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου:

Ημέρα 1

Ημέρα 2

Ημέρα 3

Ημέρα 4

Ημέρα 5

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "ΕΚΔΔΑ - Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Υγεία και ασφάλεια στην εργασία".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ.

Skip to content