2020

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Τεχνικές Διεξαγωγής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

2019

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Δυναμική Ομάδων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Κυκλική Οικονομία".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου:

Ημέρα 1

Ημέρα 2

Ημέρα 3

Ημέρα 4

Ημέρα 5

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "ΕΚΔΔΑ - Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Υγεία και ασφάλεια στην εργασία".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.