2019

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Δυναμική Ομάδων".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου

Μπορείτε να διαβάσετε το υλικό εδώ.

Υλικό σεμιναρίου με τίτλο: "Κυκλική Οικονομία".

Μπορείτε να δείτε το υλικό του σεμιναρίου εδώ

Skip to content