Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014 Δ.Δ.
2 Δεκεμβρίου 2015
Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Δέλτα
3 Δεκεμβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Παραρτήματα Σ.Σ.

Παράρτημα Α Στρατηγικού Σχεδιασμού