Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας Δήμου Δέλτα: Παζαρλόγλου Αθανάσιος