Πίνακας Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Δέλτα - ΕΣΠΑ 2014-2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ
1 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020 ΕΚΤ 234.000,00€ 10/10/2016

 

2 Ανέγερση Λυκείου Διαβατών Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020 ΕΤΠΑ 3.144.000,00€ 13/06/2016

 

3 Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού αναδασμού Χαλάστρας από θέση ΝΑΤΟ ΙΙΙ έως δυτικό αντλιοστάσιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΕΓΤΑΑ 980.000,00€ 17.04.2018

 

4 Σύνταξη/ Επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού
Δήμου Δέλτα
Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020 ΕΤΠΑ 250.406,24€ 17.09.2018

 

5 Ανακατασκευή – Αναπαλαίωση παραδοσιακού δημοτικού σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε νέο δημαρχιακό μέγαρο Δήμου Δέλτα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
ΕΤΠΑ 2.003.839,86€ 15.06.2018

 

6 Προμήθεια πολυμηχανήματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 296.720,00€  

26.11.2020

 

7 Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Δέλτα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 99.475,00€  

 

8 Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 147.494,28€  

23.05.2019