Κανονισμός Προμηθειών
22 Δεκεμβρίου 2011
Γνωστοποιήσεις
9 Ιανουαρίου 2012
Εμφάνιση όλων

Δημοτική Κοινότητα Σίνδου

pdf Δ.Κ. Σίνδου 001/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΕΣΤΗ (47.76 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 002/2012: Θέσεις στάθμευσης περιπολικών οχημάτων Δημοτικής Αστυνομίας – θέση στάθμευσης αναπήρων (57.65 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 003/2012: Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση οδού Μ.Αλεξάνδρου (56.64 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 004/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΛΕΥΡΩΝ” ιδιοκτησίας ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ – Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (56.43 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 005/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΜΠΑΡ” ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (57.96 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 006/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ” ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (58.64 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 007/2012: Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΕΣΤΗ (68.50 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 009/2012: Άδεια μουσικών οργάνων σε κατάστημα “ΚΑΦΕΝΕΙΟ” ιδιοκτησίας ΜΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (48.01 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 010/2012: Έγκριση εισόδου – εξόδου για την λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ρυζιού της εταιρείας ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. (46.25 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 011/2012: Καθορισμός τομέων δράσης μελών Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας (56.63 Kb)

pdf Δ.Κ. Σίνδου 012/2012: Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ”, ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (75.38 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 013/2012: Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ" χωρίς παρασκευαστήριο”, ιδιοκτησίας ΕΥΘΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (76.29 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 014/2012: Ονοματοδοσία νέων στάσεων Ο.Α.Σ.Θ. εντός της ΒΙ.ΠΕ.Θ. (60.77 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 015/2012: Ανταλλαγή ρυμοτομούμενων εκτάσεων Νότιας επέκτασης Σίνδου με ίσης αξίας οικόπεδα στη Νότια επέκταση Σίνδου (61.52 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 016/2012: Παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ.95 της Σίνδου, στον Ο.Σ.Κ. για κατασκευή Νηπιαγωγείου (60.75 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 017/2012: Παράταση μισθώσεων ακινήτων (68.17 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 018/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου” ιδιοκτησίας ΣΑΝΤΑΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ (71.43 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 019/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” ιδιοκτησίας ΖΕΥΞΗ Α.Ε. (70.74 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 020/2012: Κοπή δένδρων εντός του οικισμού της Σίνδου (70.03 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 021/2012: Παραχώρηση τμημάτων του αριθ. 3785 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σίνδου (72.24 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 022/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ” ιδιοκτησίας ΔΑΛΚΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (70.94 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 023/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με ηλεκτρονικά και τεχνικά παίγνια” ιδιοκτησίας Αφοι ΜΠΕΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (72.62 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 024/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΡΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", ιδιοκτησίας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (70.42 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 025/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ", ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (70.55 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 026/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ-ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ", ιδιοκτησίας ΧΡΥΣΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (71.09 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 027/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ", ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΟΛΥΜΠΙΟΥ (69.92 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 028/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ με τραπεζοκαθίσματα”, ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (66.21 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 029/2012: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων (67.40 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 030/2012: Κυκλοφοριακή ρύθμιση οδού Κομνηνών και κάθε κεντρικής εισόδου Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου (65.34 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 031/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ", ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΗΛΙΑ (64.75 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 032/2012: Ανανέωση αδείας μουσικών οργάνων καταστήματος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο", ιδιοκτησίας ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΤΖΟΓΛΟΥ Π. – ΡΟΚΚΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (67.46 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 033/2012: Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος "ΚΑΦΕΝΕΙΟ", ιδιοκτησίας ΜΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ (60.41 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 034/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ", ιδιοκτησίας ΜΑΓΕΙΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (64.98 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 035/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ", ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (66.11 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 036/2012: Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με ηλεκτρονικά και τεχνικά παίγνια”, ιδιοκτησίας Αφοι ΜΠΕΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (66.96 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 037/2012: Μίσθωση ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (63.13 Kb)
pdf Δ.Κ. Σίνδου 038/2012: Απευθείας εκποίηση δημοτικών ακινήτων σε αυθαίρετα κατέχοντες στη Βόρεια-Δυτική επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Σίνδου (66.59 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 039/2012: Πεζοδρόμηση οδών περιμετρικά του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (63.92 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 040/2012: Προτάσεις ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δέλτα έτους 2013 (72.72 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 041/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ”, ιδιοκτησίας ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛΟΥ (64.29 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 042/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠ. ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΑΧ/ΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, εντός καταστήματος ΨΙΛΙΚΩΝ”, ιδιοκτησίας ΚΑΦΑΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (66.27 Kb)
pdf Σ.Δ. Σίνδου 043/2012: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος “ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, ιδιοκτησίας ΧΑΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΗΛΙΑ (65.23 Kb)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο