ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
17 Απριλίου 2012
Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας
30 Απριλίου 2012
Εμφάνιση όλων

Απόφαση Διενέργειας 3

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας κλειδαριών και κλειδιών προϋπολογισμού 325,34 ευρώ με ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Skip to content