Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων
1 Απριλίου 2013
Υπηρεσίες Πιλοτικής Εφαρμογής του Δήμου Δέλτα για το έργο “ROMA ALERT”
2 Απριλίου 2013
Εμφάνιση όλων

Υποβολή Παραπόνων

{iframe width=”520px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://www.dimosdelta.gr/ddp/faces/demands/SubmitDemand.jsp” }{/iframe}

Skip to content