Τοποθέτηση Αναπληρωτών Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων
25 Σεπτεμβρίου 2013
Θεση σε διαθεσιμότητα του Γκιδίνη Κωνσταντίνου
30 Σεπτεμβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια επίπλων – Δ.Ε. Χαλάστρας

Προμήθεια επίπλων – Δ.Ε. Χαλάστρας

Skip to content