Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΟΕ
13 Δεκεμβρίου 2013
Ιστοσελίδα προγράμματος ΤΟΠΣΑ “ΑΕΙΦΟΡΙΑ”
18 Δεκεμβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια τηλεφωνικών κέντρων

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών και παραμετροποίηση αυτών.

Skip to content