Πρόσκληση για συνεδρίαση ΟΕ
28 Μαρτίου 2014
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
3 Απριλίου 2014
Εμφάνιση όλων

Απoφάσεις 1ου πρακτικού Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Απόφαση 1

Απόφαση 2

Απόφαση 3

Απόφαση 4

Απόφαση 5

Απόφαση 6

Απόφαση 7

Απόφαση 8

Skip to content