Αποφάσεις διενέργειας
3 Δεκεμβρίου 2014
Πρόσκληση για συνεδρίαση ΔΣ
4 Δεκεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση

Πρόσκληση σε δημόσια κλήρωση ισοβαθμούντων κλάδου 107 ΥΕ Εργατών/Εργατριών καθαριότητας της Σ.Ο.Χ. 2/2014.

Skip to content