Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή
24 Απριλίου 2015
Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά της ΠΝΠ για τα αποθεματικά
24 Απριλίου 2015
Εμφάνιση όλων

Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης – Δημιουργία θέσεων εσοχών κάδων καθαριότητας.

Skip to content