Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός «Προμήθεια Λογισμικού 2015»
29 Οκτωβρίου 2015
Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης των τριών στ
30 Οκτωβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2015-2016)

Διαβάστε ΕΔΩ το τεύχος συντήρησης

Διαβάστε ΕΔΩ το Παράρτημα Α (κατάσταση Υπολογιστών & Περιφερειακών)

Διαβάστε ΕΔΩ το Παράρτημα Β (Κατάσταση Δικτυακού Εξοπλισμού)

Skip to content