3 Ιανουαρίου 2012

Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα

3 Ιανουαρίου 2012

Οικονομική Επιτροπή

3 Ιανουαρίου 2012

Τοπική Κοινότητα Βραχιάς

Οι αποφάσεις που λήφθησαν από το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Βραχιάς κατά το 2012…
3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων

Οι αποφάσεις που λήφθησαν από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μαλγάρων κατά το 2012…
3 Ιανουαρίου 2012

Δήμαρχος-Αντιδήμαρχοι

– Α.Δ. 0001/2012: Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων (58.46 Kb) – Α.Δ. 0004/2012: Αυτοδίκαια αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Αμπάρογλου Γεωργίου […]
3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού

3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτική Κοινότητα Διαβατών

3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας

3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτική Κοινότητα Σίνδου

– Δ.Κ. Σίνδου 001/2012: Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΑΝΕΣΤΗ (47.76 Kb) – Δ.Κ. Σίνδου 002/2012: Θέσεις στάθμευσης περιπολικών οχημάτων […]
3 Ιανουαρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο

– Α.Δ.Σ. 066/2012: Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 398/2011 Α.Δ.Σ. περί "Έγκρισης διετούς προγράμματος δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ." (59.57 Kb)
3 Ιανουαρίου 2012

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

– Ε.Π.Ζ. 001/2012: Αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ. Γ344, στην επέκταση Διαβατών, από "Χώρος Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου" σε "Χώρος Λυκείου" (98.52 Kb) – Ε.Π.Ζ. 002/2012: Αποζημίωση […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο