Έργα έτους 2016

21 Απριλίου 2016

Κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργου

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα θα πραγματοποιήσει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο […]
11 Απριλίου 2016

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού – ΦΕΚ 122/08-04-2016 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Κορυτσάς», με Αρ. Μελέτης: 46/2015, CPV: 45231300-8, με προϋπολογισμό 73.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο