Προμήθειες

26 Μαΐου 2016

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών – Μπορείτε να δείτε την σχετική μελέτη εδώ.
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Οχημάτων Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεθνής) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.448,40 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Δέλτα & Νομικών Προσώπων (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.146.723,08 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.689,30 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Τακτική Συντήρηση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 37.095,57 € με Φ.Π.Α. 23%. […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Υλικών Οδοποιΐας Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών οδοποιΐας συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ’ […]
4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) σαρώθρων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) σάρωθρα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ.
4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) καλαθοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) καλαθοφόρα οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ..
28 Ιανουαρίου 2016

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Δήμου Δέλτα & Νομικών Προσώπων (Προκήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, Αθμια Σχολική Επιτροπή & Βθμια […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο