Υπηρεσίες έτους 2016

19 Απριλίου 2016

Τακτική Συντήρηση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 37.095,57 € με Φ.Π.Α. 23%. […]
18 Μαρτίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα “Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)” Μελέτη και Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
Μετάβαση στο περιεχόμενο