2 Ιουνίου 2011

Διακηρύξεις

– Διακήρυξη 10537/2011: Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (68.95 Kb) – Διακήρυξη 12149/2011: Προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών – Διακήρυξη 15443/2011: Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου […]
2 Ιουνίου 2011

Γνωστοποιήσεις

– Γνωστοποίηση Δημάρχου 30704/2011 για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δικηγόρου (κατεβάστε την). – Από την Κοινοφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Εχεδώρου (Κ.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνεται […]
2 Ιουνίου 2011

Εκθέσεις

2 Ιουνίου 2011

Συμβάσεις

– Σύμβαση 40633/2011: Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου (202.90 Kb)
Μετάβαση στο περιεχόμενο