4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) σαρώθρων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) σάρωθρα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ.
4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) καλαθοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) καλαθοφόρα οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ..
Μετάβαση στο περιεχόμενο