Ετήσιες Εκθέσεις του "Συμπαραστάτη του Δημότη" και της Επιχείρισης του Δήμου Δέλτα ανά έτος

2017

Μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση εδώ.

 

2016

Μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση εδώ.

 

2015

Μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση εδώ.