Απολογισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης έτους 2016

Μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση εδώ.

 

Απολογισμός Συμπαραστάτη του Δημότη και Επιχείρησης έτους 2015

Μπορείτε να δείτε την σχετική έκθεση εδώ.