Κανονισμός Προμηθειών
22 Δεκεμβρίου 2011
Γνωστοποιήσεις
9 Ιανουαρίου 2012
Εμφάνιση όλων

Δήμαρχος-Αντιδήμαρχοι

pdf Α.Δ. 0001/2012: Εκτός έδρας μετακίνηση υπαλλήλων (58.46 Kb)
pdf Α.Δ. 0004/2012: Αυτοδίκαια αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Αμπάρογλου Γεωργίου του Ανδρέα (55.12 Kb)
pdf Α.Δ. 0005/2012: Αυτοδίκαια αποδοχή παραίτησης από την υπηρεσία και λύση της υπαλληλικής σχέσης του Χρήστου Πέτρου του Δημητρίου (55.23 Kb)
pdf Α.Δ. 0010/2012: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Αυξεντίου 3, Διαβατά) (41.07 Kb)
pdf Α.Δ. 0011/2012: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Στρατ. Οθωνάσου 3, Διαβατά) (41.16 Kb)
pdf Α.Δ. 0024/2012: Μονιμοποίηση της Βασιλειάδου Αναστασίας του Λαζάρου, του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας από 4/11/2011 (92.89 Kb)
pdf Α.Δ. 0025/2012: Μονιμοποίηση της Γραμματικού Ελένης του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών από 23/11/2011 (92.25 Kb)
pdf Α.Δ. 0031/2012: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας σχολικού κτιρίου (49.50 Kb)
pdf Α.Δ. 0042/2012: Διατήρηση της κας Χριστοπούλου Αλεξίας στη θέση της Ιδιαιτέρας Γραμματέως (56.62 Kb)
pdf Α.Δ. 0043/2012: Διατήρηση του κ. Τρασανίδη Ιωάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα (56.21 Kb)
pdf Α.Δ. 0044/2012: Διατήρηση της κας Περιβέντα Μαρίας στη θέση Ειδικού Συνεργάτη (57.04 Kb)
pdf Α.Δ. 0045/2012: Διατήρηση του κ. Αποστολίδη Ιωάννη στη θέση Ειδικού Συνεργάτη (56.55 Kb)
pdf Α.Δ. 0046/2012: Διατήρηση της κας Σιάκκα Βασιλικής στη θέση Ειδικού Συνεργάτη (57.10 Kb)
pdf Α.Δ. 0047/2012: Διατήρηση της κας Δαρδαμανέλη Ιφιγένειας στη θέση Ειδικού Συνεργάτη (56.78 Kb)
pdf Α.Δ. 0048/2012: Διατήρηση της κας Νεντούδη Βασιλικής στη θέση Ειδικού Συνεργάτη (57.37 Kb)
pdf Α.Δ. 0077/2012: Έγκριση διενέργειας προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις λόγω κατεπειγουσών αναγκών, προϋπολογισμού 15.000,00 €, με απευθείας ανάθεση (52.80 Kb)
pdf Α.Δ. 0083/2012: Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στον υπάλληλο του Δήμου Λαμπριανίδη Ιωάννη του Τηλέμαχου (83.78 Kb)
pdf Α.Δ. 0084/2012: Ορισμός υπευθύνου θεώρησης βιβλιών και στοιχείων Τ.Ο.Ε.Β. (52.16 Kb)
pdf Α.Δ. 0090/2012: Καθορισμός χρονικού διαστήματος σύνταξης εκθέσεων παρακολούθησης Ε.Π.Δ. – Ε.Π. του Δήμου (63.47 Kb)
pdf Α.Δ. 0104/2012: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επίτευξη των στόχων του “Συμφώνου Δημάρχων” (87.81 Kb)
pdf Α.Δ. 0118/2012: Τοποθέτη – Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στην υπάλληλο του Δήμου Μυλώση Πασχαλίνα (72.22 Kb)
pdf Α.Δ. 0119/2012: Τοποθέτη – Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στην υπάλληλο του Δήμου Εζανίδου Ιωάννα (72.32 Kb)
pdf Α.Δ. 0120/2012: Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στον υπάλληλο του Δήμου Παπαδογιάννη Αντώνιο (66.09 Kb)
pdf Α.Δ. 0122/2012: Απόλυση του ΣΟΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ, λόγω καταγγελίας σύμβασης (82.10 Kb)
pdf Α.Δ. 0131/2012: Ανάθεση προμήθειας ειδών και υλικών οδοσήμανσης και συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων από το Δήμο Δέλτα (47.40 Kb)
pdf Α.Δ. 0134/2012: Ανακήρυξη Συμβούλου του έργου με τίτλο "CROSS LOHUCA" (903.18 Kb)
pdf Α.Δ. 0189/2012: Διάθεση επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση της σύμπραξης “ΓΑΙΑ” (63.43 Kb)
pdf Α.Δ. 0190/2012: Διάθεση επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση της σύμπραξης “ΚΥΚΛΟΣ” (61.91 Kb)
pdf Α.Δ. 0191/2012: Διάθεση επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση της σύμπραξης “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ" (72.90 Kb)
pdf Α.Δ. 0192/2012: Διάθεση επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση της σύμπραξης “ΡΟΜ – ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ" (71.04 Kb)
pdf Α.Δ. 0206/2012: Ορισμός υπευθύνου έγκρισης προϋπολογισμού, θεώρησης τεχνικού προϋπολογισμού και έγκρισης κανονισμού άρδευσης Τ.Ο.Ε.Β. (92.06 Kb)
pdf Α.Δ. 0238/2012: Ορισμόςμελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2012 (65.95 Kb)

pdf Α.Δ. 0239/2012: Ανάθεση καθήκοντος σε υπάλληλο του Δήμου (82.42 Kb)
pdf Α.Δ. 0240/2012: Ανάθεση καθηκόντων σε υπάλληλο του Δήμου (74.81 Kb)
pdf Α.Δ. 0303/2012: Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών (71.04 Kb)
pdf Α.Δ. 0304/2012: Ορισμός Αντιδημάρχου Καθαριότητας (74.94 Kb)
pdf Α.Δ. 0308/2012: Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011 (99.27 Kb)
pdf Α.Δ. 0310/2012: Σειρά αναπλήρωσης Δημάρχου (70.48 Kb)
pdf Α.Δ. 0312/2012: Μονιμοποίηση υπαλλήλου Τσουπούρογλου Ηρακλή του Θεοδώρου (96.38 Kb)
pdf Α.Δ. 0313/2012: Μονιμοποίηση υπαλλήλου Μπαδέμα Στέργιου του Ζήση (96.84 Kb)
pdf Α.Δ. 0329/2012: Κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011 (129.70 Kb)
pdf Α.Δ. 0603/2012: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 4/295/10.1.2011 απόφασης Δημάρχου περί "Εξουσιοδότησης υπογραφών σε Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων” (68.45 Kb)
pdf Α.Δ. 0614/2012: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας» έτους 2012 (59.90 Kb)
pdf Α.Δ. 0660/2012: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 12.643,79 € με ΦΠΑ (52.89 Kb)
pdf Α.Δ. 0662/2012: Χορήγηση 3ου Μ.Κ. Βαθμού Γ' στον υπάλληλο Φλιάκα Εμμανουήλ (57.67 Kb)
pdf Α.Δ. 0663/2012: Χορήγηση 1ου Μ.Κ. Βαθμού Γ' στον υπάλληλο Δαλκίδη Κυριάκο (57.10 Kb)
pdf Α.Δ. 0664/2012: Χορήγηση 1ου Μ.Κ. Βαθμού Γ' στον υπάλληλο Σουρουπίδη Κωνσταντίνο (57.19 Kb)
pdf Α.Δ. 0772/2012: Ορισµός υπευθύνων για την παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών (41.36 Kb)
pdf Α.Δ. 0773/2012: Σύσταση οµάδας εργασίας για την απεικόνιση – αποτίµηση παγίων περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου (43.28 Kb)
pdf Α.Δ. 0805/2012: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διαρκείας δύο (2) μηνών (74.23 Kb)
pdf Α.Δ. 0870/2012: Συμπλήρωση αποφάσεων περί εξουσιοδότησης υπογραφών (71.76 Kb)
pdf ΑΔ_2012_911_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΤΣ 142.08 Kb

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο