Κανονισμός Προμηθειών
22 Δεκεμβρίου 2011
Γνωστοποιήσεις
9 Ιανουαρίου 2012
Εμφάνιση όλων

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

pdf Ε.Π.Ζ. 001/2012: Αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ. Γ344, στην επέκταση Διαβατών, από "Χώρος Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου" σε "Χώρος Λυκείου" (98.52 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 002/2012: Αποζημίωση των επικείμενων ιδιοκτησιών 063909 (Κωδ.Αριθ.Κτηματογράφησης) της πράξης εφαρμογής οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας, Δήμου Δέλτα (105.53 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 003/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο, στο οποίο θα λειτουργήσει ισόγεια γενική αποθήκη, ιδιοκτησίας Γεωργίου Χατζηνείρου, σε αγροτεμάχιο αγροτικής περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (95.46 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 004/2012: Χορήγηση έγκρισης παράτασης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο αγροτικής περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (100.67 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 005/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων (φορτηγών και επιβατικών) της εταιρείας Αφοι ΚΟΥΤΟΥΛΑ Ο.Ε., σε αγροτεμάχιο αγροτικής περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (96.03 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 006/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στα αγροτεμάχια 1346, 1327, 1330, για την λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ρυζιού, της εταιρίας ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ, στην αγροτική περιοχή Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (96.51 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 007/2012: Έγκριση θέσεων στάθμευσης περιπολικών οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας και θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (112.62 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 008/2012: Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της οδού Μ.Αλεξάνδρου Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, Δήμου Δέλτα (95.58 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 009/2012: Χορήγηση έγκρισης παράτασης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στο 1435 αγροτεμάχιο, ιδιοκτησία της εταιρίας ΝΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα (102.40 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 010/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων του συνεργείου επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων, ιδιοκτησίας Χασίδη Ανέστη και Γερακούδη Βασιλείου, στην αγροτική περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα (100.48 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 011/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, για την εγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας Λάμπρου Δημητρίου, σε αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα (99.94 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 012/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων, για την εγκατάσταση συνεργείου φορτηγών-αυτοκινήτων, σε αγροτεμάχιο της αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα (99.37 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 013/2012: Έγκριση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Δέλτα και θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, μπροστά από το Δημοτικό Κατάστημα στην Πλατεία Δημοκρατίας, της Δημοτικής Κοινότητας Σίνδου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα (92.31 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 014/2012: Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας στο υπ. αριθμ. 05 οικόπεδο, του Γ231, στην περιοχή επέκτασης του πρώην Δήμου Ιωνίας (101.67 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 015/2012: Καταπάτηση δημοτικής γής στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου και στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας (101.13 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 016/2012: Καταπάτηση δημοτικής γής στην Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου, στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου και στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών (101.20 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 017/2012: Καταπάτηση δημοτικής γής στην Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου (99.05 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 018/2012: Καταπάτηση δημοτικής γής στην Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου και στην Δημοτική Κοινότητα Σίνδου (100.52 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 019/2012: Ανταλλαγή οικοπέδου στην Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας, της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, κατόπιν αιτήσεως του Μάρκου Γεώργιου (90.62 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 020/2012: Αντικατάσταση τμήματος Δημοτικού Αγροτεμαχίου του αναδασμού του Αγροκτήματος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, κατόπιν αιτήσεως του Πράπα Σταύρου (92.88 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 021/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο 1087 αγροτεμάχιο Καλοχωρίου, στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, κατόπιν αιτήσεως του κου Μαλιάκα Βασίλειου (92.01 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 022/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο 299 αγροτεμάχιο Καλοχωρίου, στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Ν. & Λ. Παπαντωνίου Ο.Ε. (91.94 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 023/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων στο 299 αγροτεμάχιο Καλοχωρίου, στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας Δ. Πεταλάς-Θ. Κεχαγιόγλου-Χ. Γκόγκος Ο.Ε. (91.81 Kb)
pdf Ε.Π.Ζ. 024/2012: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε αγροτεμάχιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα (92.11 Kb)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο