Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΟΕ.
7 Οκτωβρίου 2013
Προκήρυξη Δ/ντών Δήμου Δέλτα
7 Οκτωβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

Προκύρηξη Τμηματαρχών Δήμου Δέλτα

Προκήρυξη Τμηματαρχών Δήμου Δέλτα

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

*Υποσημείωση: Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού έως τις 21/10/2013 ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή.

Skip to content