Προκύρηξη Τμηματαρχών Δήμου Δέλτα
7 Οκτωβρίου 2013
Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στον υπάλληλο του Δήμου, Τριαντάφυλλο Βλάχο
8 Οκτωβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

Προκήρυξη Δ/ντών Δήμου Δέλτα

Προκήρυξη Δ/ντων Δήμου Δέλτα

ΑΙΤΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

*Υποσημείωση: Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού έως τις 21/10/2013 ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή.

Skip to content