4 Μαρτίου 2021

Συνάντηση Γιάννη Ιωαννίδη με τον νέο διοικητή Π.Υ. Θεσσαλονίκης και τον διοικητή Π.Υ. Σίνδου

Συνάντηση εργασίας είχε ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης με τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Δαδούδη και τον διοικητή του έκτου Π.Σ Σίνδο, υπύραρχο Γιάννη […]
4 Μαρτίου 2021

Συνάντηση Γιάννη Ιωαννίδη με τον νέο διοικητή Π.Υ. Θεσσαλονίκης και τον διοικητή Π.Υ. Σίνδου

Συνάντηση εργασίας είχε ο δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης με τον Διοικητή  των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης αρχιπύραρχο  Κωνσταντίνο  Δαδούδη και τον  διοικητή του έκτου Π.Σ Σίνδουπύραρχο  Γιάννη Μπαγιώτηστο […]
Skip to content