6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού

– Δ.Κ. Ανατολικού: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου για την διετία 2011-2012 (38.76 Kb) – Δ.Κ. Ανατολικού 1/2011: Ύδρευση – Αποχέτευση στη Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού – Γενικά […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας

– Δ.Κ. Ν.Μαγνησίας 27/2011: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος "ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" ιδιοκτησίας Καραμολέγκος Α.Ε. (66.95 Kb) – Δ.Κ. Ν.Μαγνησίας 28/2011: Τοποθέτηση-Συντήρηση στεγάστρων στάσεων Ο.Α.Σ.Θ. (67.22 Kb)
6 Φεβρουαρίου 2011

Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα

– Α.Δ.Σ. 2/2011: Έγκριση υποβολής Μνημονίου Συνεργασίας για το έργο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» (66.64 Kb)
6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτική Κοινότητα Σίνδου

– Δ.Κ. Σίνδου: Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρεου για την διετία 2011-12 (40.33 Kb) – Δ.Κ. Σίνδου 1/2011: Λειτουργία Υπηρεσίας Καθαριότητας (41.70 Kb) – Δ.Κ. Σίνδου 2/2011: […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτική Κοινότητα Διαβατών

– Δ.Κ. Διαβατών 1/2011: Συγκρότηση αρμοδιοτήτων Δ. Κοινοτικών Συμβούλων και πολιτών (37.48 Kb) – Δ.Κ. Διαβατών 2/2011: Αστυνόμευση στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών (39.82 Kb) – Δ.Κ. […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

– Αρ.Απόφ. 31/2011: Χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχιο στο Δ.Δ. Καλοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα (98.22 Kb) – Αρ.Απόφ. 32/2011: Χορήγηση έγκρισης […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Δήμαρχος-Αντιδήμαρχοι

  – Α.Δ. 1/2011: Εξουσιοδότηση υπογραφών σε υπηρεσιακούς παράγοντες (41.82 Kb) – Α.Δ. 2/2011: Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Δέλτα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 254 […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο

– Α.Δ.Σ. 1/2011: Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (53.16 Kb) – Α.Δ.Σ. 2/2011: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (66.23 Kb) – Α.Δ.Σ. 3/2011: Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας […]
6 Φεβρουαρίου 2011

Οικονομική Επιτροπή

– Α.Ο.Ε. 16/2011: Εξέταση ένστασης για προμήθεια γραφικής ύλης – χάρτου και υλικών μηχανογράφησης εκτάκτων αναγκών του Δήμου (60.16 Kb) – Α.Ο.Ε. 25/2011: Καθορισμός όρων μίσθωσης […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο