Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις

19 Μαΐου 2016

Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας

Δημοπράτηση για την κατασκευή έργου – Τεύχη Δημοπράτησης (Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού προς το αλιευτικό καταφύγιο Λουδία) Αριθμός Μελέτης: 32/2015 Προϋπολογισμός: 520.000 € Τα σχετικά έντυπα είναι […]
19 Μαΐου 2016

Δημοπράτηση για κατασκευή έργου

Δημοπράτηση για την κατασκευή έργου – Τεύχη Δημοπράτησης (Κατασκευή έργων υποδομής στην επέκταση Ν. Μαγνησίας της Δ.Ε. Εχεδώρου) Αριθμός Μελέτης: 04/2016 Προϋπολογισμός: 395.648,37 € Τα σχετικά […]
16 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για ορισμό μελών

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
12 Μαΐου 2016

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Δέλτα”, αριθμός μελέτης 31/2015, προϋπολογισμού 500.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). […]
5 Μαΐου 2016

Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Δέλτα για εκταφές νεκρών κοιμητηρίων.

Πρόσκληση – Ανακοίνωση του Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Δέλτα για εκταφές νεκρών κοιμητηρίων. Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.
22 Μαρτίου 2016

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης κωδικών 109 και 110 της ΣΟΧ 1/2015

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την έκδοση της αριθ. 403/2016 απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. αναμορφώθηκαν οι πίνακες κατάταξης των κωδικών 109 & 110 της ΣΟΧ 1/2015. Για να […]
16 Μαρτίου 2016

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Δήμο Δέλτα (1/4/2016-30/9/2016)

Ο Δήμος Δέλτα, ενόψει έναρξης του επομένου εξαμήνου πρακτικής άσκησης φοιτητών (1/4/2016 – 30/9/2016) ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά πέντε (5) θέσεων αποκλειστικά επιπέδου Τ.Ε.Ι., όπως […]
3 Μαρτίου 2016

Ανακοινώσεις διενέργειας κληρώσεων

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας “Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων – Ομάδα Α“. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης […]
12 Φεβρουαρίου 2016

Κλήρωση Μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11:00 πμ., θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών Προέδρων και Μελών, […]
22 Ιανουαρίου 2016

Αποτελέσματα κατάταξης ΣΟΧ 1/2015

Σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η κατάταξη των υποψηφίων στα πλαίσια της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Για να […]
20 Ιανουαρίου 2016

Κλήρωση κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015

Σας γνωρίζουμε ότι την 19η Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συμπληρωματική κατάταξη ισοβαθμούντων υποψηφίων της κατηγορίας 110 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας στα πλαίσια της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης πρόσληψης […]
19 Ιανουαρίου 2016

Εργασίες Αποχιονισμού και Αποπαγοποίησης των Οδών του Δήμου Δέλτα με Μηχανήματα Έργου

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες Αποχιονισμού και Αποπαγοποίησης των Οδών του Δήμου Δέλτα με Μηχανήματα […]
14 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή εργαλείων Πρασίνου του Δ. Δέλτα”
12 Ιανουαρίου 2016

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών Εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών Διαχείριση υλικών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών […]
Skip to content