8 Ιουνίου 2012

Προμήθεια εργαλείων πρασίνου

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 12.643,79 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση 140.50 Kb
8 Ιουνίου 2012

Προμήθεια μονάδα εκτύπωσης fotocontactor unit DSm 730

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας μονάδα εκτύπωσης fotocontactor unit DSm 730 προϋπολογισμού 455,10 € με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση 60.00 Kb
8 Ιουνίου 2012

Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα

προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα 177.00 Kb
8 Ιουνίου 2012

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΙΑΣ 146.23 Kb
8 Ιουνίου 2012

Προμήθεια δέκα (10) ελληνικών σημαιών

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας δέκα (10) ελληνικών σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 200,00 Ευρώ 55.50 Kb
6 Ιουνίου 2012

Προμήθεια Η/Υ και μηχανημάτων

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός (1) πολυμηχανήματος (εκτυπωτής και scanner) και τριών (3) εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, δαπάνης […]
6 Ιουνίου 2012

Προμήθεια συγγραμμάτων – βιβλίων

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων συγγραμμάτων – βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 1.392,99 Ευρώ 75.50 Kb
6 Ιουνίου 2012

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων για το Δήμο Δέλτα

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων για το Δήμο Δέλτα 37.50 Kb
5 Ιουνίου 2012

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Οδοποιϊας

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Υλικών Οδοποιϊας 340.50 Kb
5 Ιουνίου 2012

Συντηρήσεις Σχολείων Δήμου Δέλτα

Συντηρήσεις Σχολείων Δήμου Δέλτα 62.68 Kb
1 Ιουνίου 2012

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή 106.78 Kb
1 Ιουνίου 2012

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού-ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια γραφικής ύλης, χάρτου και υλικών μηχανογράφησης 262.66 Kb
1 Ιουνίου 2012

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού

Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού 200.00 Kb
31 Μαΐου 2012

Προμήθεια φυτών για τα πάρκα του Δήμου Δέλτα

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτών για τα πάρκα του Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού 14.994,25 €. 39.50 Kb
28 Μαΐου 2012

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις 54.00 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πρόσθετου εξοπλισμού μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πρόσθετου εξοπλισμού μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 15.000,00 Ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση 103.50 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας διαφόρων συγγραμμάτων – βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα,

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας διαφόρων συγγραμμάτων – βιβλίων για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 1.491,00 Ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση 164.00 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας λιπασμάτων

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας λιπασμάτων προϋπολογισμού 4972,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση 64.00 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας γεωργικών φαρμάκων προϋπολογισμού 4.983,30 ευρώ, με απευθείας ανάθεση 64.00 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πιλοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας

Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πιλοτικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας προϋπολογισμού 1.811,79 ευρώ, με απευθείας ανάθεση 130.50 Kb
24 Μαΐου 2012

Έγκριση Διενέργειας προμήθειας φυτών προϋπολογισμού 14.994,25 ευρώ

Έγκριση Διενέργειας προμήθειας φυτών προϋπολογισμού 14.994,25 ευρώ, με απευθείας ανάθεση για το Δήμο Δέλτα 144.00 Kb
23 Μαΐου 2012

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας πετασμάτων πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου «σάντουϊτς» για το Δήμο Δ

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας πετασμάτων πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου «σάντουϊτς» για το Δήμο Δέλτα προϋπολογισμού 14.981,40 ευρώ. 37.00 Kb
18 Μαΐου 2012

Έγκριση τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δέλτα

Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 376/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα, που αφορά «Σύσταση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δέλτα». 951.50 Kb
17 Μαΐου 2012

Μετεγκατάσταση ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αξιού

Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για «Μετεγκατάσταση ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αξιού » έτους 2012 96.66 Kb
16 Μαΐου 2012

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 2.343,15 € με ΦΠΑ

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων πρασίνου προϋπολογισμού 2.343,15 € με ΦΠΑ 40.00 Kb
15 Μαΐου 2012

Πρόχειροι διαγωνισμοί για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και κάδων απορριμάτων.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 73.800,00 Ευρώ, για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα Περίληψη διακήρυξης Νο 7/2012 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για […]
15 Μαΐου 2012

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου 59.30 Kb 58.95 Kb Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ' αριθμ. 1322-7 αγροτεμαχίου 44.30 Kb. 43.98 Kb
14 Μαΐου 2012

Αποφάσεις Δημάρχου 14.05.2012

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών οδοποιίας έτους 2012 από το Δήμο Δέλτα. Έγκριση Διενέργειας της προμήθειας πετασμάτων πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου «σάντουιτς» προϋπολογισμού 14.981,40 […]
4 Μαΐου 2012

Διακηρύξεις Τεχνικής Υπηρεσίας 04.05.2012

1) Διαμόρφωση προαύλειου χώρου 1ου Νηπιαγωγείου Ν.Μαγνησίας με κατασκευή παιδικής χαράς και δημιουργία χώρου πρασίνου 2) Οικοδομικές εργασίες στην βιβλιοθήκη στην Σίνδο 3) Διαμόρφωση αύλειου χώρου […]
30 Απριλίου 2012

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης με τίτλο: “Κατασκευή Κέντρου Προσωρινής Διαβίωσης Πουλιών”
Skip to content