1 Απριλίου 2013

Υποβολή Παραπόνων

{iframe width=”520px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://www.dimosdelta.gr/ddp/faces/demands/SubmitDemand.jsp” }{/iframe}
20 Μαρτίου 2013

Σύνδεση Χρήστη

{loadposition invisible-login}
23 Οκτωβρίου 2012

Ενεργοποίηση Χρήστη

{iframe width=”520px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://www.dimosdelta.gr/ddp/faces/system/EnableAccountResult.jsp” }{/iframe}
23 Οκτωβρίου 2012

Εγγραφή Χρήστη

{iframe width=”520px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://www.dimosdelta.gr/ddp/faces/authorization/CreateCitizenUser.jsp” }{/iframe}
23 Οκτωβρίου 2012

Ανάκτηση Κωδικού

{iframe width=”520px” height=”800px” scrolling = “auto” frameborder = “0” src=”http://www.dimosdelta.gr/ddp/faces/authorization/RestoreUserPassword.jsp” }{/iframe}
Μετάβαση στο περιεχόμενο