6 Φεβρουαρίου 2019

Ξεκινούν εργασίες καθαρισμών ρεμάτων και τάφρων στο Δήμο Δέλτα

Το έργο «επείγουσες εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης υδατορεμάτων και αρδευτικών τάφρων του Δήμου Δέλτα» της ΠΚΜ ξεκινά σύντομα στις στραγγιστικές τάφρους των οικισμών του Δήμου Δέλτα. […]
Μετάβαση στο περιεχόμενο