Κωνοποκτονίες με αεροψεκασμούς στον κάμπο Δήμου Δέλτα – Θεσσαλονίκης
3 Αυγούστου 2016
Συντηρήσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δέλτα
4 Αυγούστου 2016
Εμφάνιση όλων

Δικαιολογητικά για τους επιλεγέντες του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος»

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες στο πλαίσιο του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος», όπως ανακοινώθηκε από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ oaed.gr, αφού παραλάβουν το συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ (Ιωνίας, όσον αφορά στο Δήμο Δέλτα), μπορούν να προσέρχονται ΕΝΤΟΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ στο Γραφείο Προσωπικού του δήμου Δέλτα (πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος – 1ος όροφος) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά πρόσληψης:

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης)
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (για πολίτες Ε.Ε)
  3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α.Φ.Μ.
  5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΙΚΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΑΜΚΑ) ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
  6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – ΙΒΑΝ (με τον ωφελούμενο ως πρώτο δικαιούχο)
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
  8. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

 

Επισυνάπτονται η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 και ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο