Γιάννης Ιωαννίδης: Συνεχίζουμε την αναβάθμιση των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών
3 Σεπτεμβρίου 2020
Πίνακες Προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθ. 14749/20-8-2020 προκήρυξης για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Δέλτα
4 Σεπτεμβρίου 2020
Εμφάνιση όλων

Συντηρήσεις Αγροτικών Δρόμων

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Τιμολόγιο

4. Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. ΣΑΥ

6. ΦΑΥ

7. Τεχνικές Προδιαγραφές

8. Περίληψη Διακήρυξης

9. Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη

10. ΤΕΥΔ

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο