2023

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο..

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Μάρτιο.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Για την Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την ανάθεση της υπηρεσίας
«Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα», πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Για την Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνή) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Δέλτα»,

Για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (επαναληπτικός διαγωνισμός) άνω των ορίων (διεθνή) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Δέλτα»,

Για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού 49.856,00€ (τα ασφάλιστρα οχημάτων
δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ)

Για να δείτε την σχετική Διακήρυξη πατήστε ΕΔΩ

2021

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο..

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Μάρτιο.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα έτους 2021.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα 2021

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα 2021

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
 3. Σημαντική Διευκρίνιση εδώ

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα.

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΕEΕΣ, το οποίο μπορείτε να δείτε σε μορφή PDF εδώ
 3. ΕΕΕΣ, το οποίο μπορείτε να δείτε σε μορφή XML εδώ

Προκειμένου να σας αποσταλεί το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή XML, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό email στις εξής διευθύνσεις: i.stamatiou@dimosdelta.gr και e.samara@dimosdelta.gr.

2020

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο..

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Μάρτιο.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Μάϊο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιούνιο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιούλιο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Αύγουστο.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα.

Προκήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία “Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ρομα του Δήμου Δέλτα”

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Προκήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. Διακήρυξη, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Αύγουστο.

Εκτέλεση προγράμματος φιλοξενίας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα.

Εκτέλεση προγράμματος για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων στον Δήμο Δέλτα.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ

Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα.

Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στο Δήμο Δέλτα.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
 3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

2019

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιανουάριο..

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019”. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Απρίλιο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Μάϊο.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ. Δέλτα (2018)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ. Δέλτα (2018)».

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιούλιο.

Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών

Απ’ευθείας ανάθεση για “Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 –προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών”.

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική πρόσκληση υποβολής εδώ και την απόφαση εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Στατική φύλαξη αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω καμερών (2019).

Στατική φύλαξη αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω καμερών (2019)

Τα σχετικά έντυπα είναι:

 1. Διακήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
 2. ΤΕΥΔ, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
 3. Εγγραφο ΤΕΥΔ προς συμπλήρωση σε συμπιεσμένη μορφή εδώ

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

2018

Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα

 1. Πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχουν για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα”. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.
 2. Μελέτη με τίτλο “Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στον Δήμο Δέλτα”, συνοδευόμενη από την σχετική συγγραφή υποχρεώσεων. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη δημοτική κοινότητα Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018”. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε σημαντικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό εδώ και εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Απρίλιο.

Διακήρυξη δημοπρασίας Παιδικού Σταθμού Ανατολικού

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τον Παιδικό Σταθμό Ανατολικού.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό "Ερωδιός"

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τον Βρεφονηπαιδικό Σταθμό “Ερωδιός”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Διακήρυξη δημοπρασίας για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χαλάστρας

Προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χαλάστρας.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση πράσινου - κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (2018)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση πράσινου – κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (2018)»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ, το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε ένα υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Ιούλιο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Αύγουστο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ.Δέλτα (2018)»

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δ.Δέλτα (2018)

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ, το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία διακήρυξη κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

2017

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2017 - 2018

 1. Μελέτη Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού 2017 – 2018, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 3. Σχέδιο Σύμβασης για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων 2017 - 2018

 1. Πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχουν για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύων (2017 – 2018)”. Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση εδώ.
 2. Μελέτη Ετήσιας συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και Δικτύων (2017 – 2018), μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ, το οποίο εμπεριέχει σχέδιο σύμβασης.
 3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Δέλτα 2017.

 1. Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων Δήμου Δέλτα 2017. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 2. Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού. Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.
 3. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα.

Συντήρηση Portal Ετήσια (2017 - 2018)

1. Μελέτη με τίτλο “Συντήρηση Portal ετήσια (2017 – 2018), την οποία μπορείτε να δείτε εδώ και περιλαμβάνει:

 • Τεχνική Έκθεση
 • Τιμολόγιο
 • Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
 • Γενικούς και Ειδικούς Όρους

2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για την ανωτέρω μελέτη, εδώ.

2016

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα

Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)

Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)

Μπορείτε να δείτε την σχετική μελέτη και την πρόσκληση υποβολής πρότασης προσφορών εδώ και εδώ.

Δεν υπάρχει κάποια ενέργεια για τον επιλεγμένο μήνα