Αντιδήμαρχοι Δήμου Δέλτα

Με απόφαση του Δημάρχου , σύμφωνα με το ν., αντιδήμαρχοι με θητεία έως  ορίζονται οι εξής:

  •  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (άμισθος)
  •  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Οχημάτων & Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χαλάστρας
  •  Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης
  •  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Skip to content