Αντιδήμαρχοι Δήμου Δέλτα

Αντιδήμαρχοι:

  • Μουρμούρας Θωμάς, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. (βιογραφικό)
  • Καμανάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας. (βιογραφικό)
  • Παππάς Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Οχημάτων, Πρασίνου και Περιβάλλοντος και  Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου. (βιογραφικό)
  • Χαλκίδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινωφελών Δομών.
  • Μαυρίδου Σοφία, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Δημόσιας Υγείας. (βιογραφικό)
  • Βερβίτης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και  Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Αξιού. (βιογραφικό)
  • Καρκαμάνης Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και Φροντίδας Αδεσπότων Ζώων. (βιογραφικό)
  • Μπέκας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. (βιογραφικό)

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική απόφαση εδώ.