Αντιδήμαρχοι Δήμου Δέλτα

  • ΚαΪκής Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προσταστίας και Δ. Ε. Εχεδώρου
  • Λιάκος Νικόλαος του Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
  • Γεωργιάδου Χρύσα, ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα
  • Αντωνιάδου Δέσποινα του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Δέλτα
  • Μπατζιλή Ελένη του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Δέλτα
  • Αλμπάνης Θεοφάνης του Τριανταφύλλου, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Οχημάτων και Περιβάλλοντος και Δ. Ε. Αξιού