Αντιδήμαρχοι Δήμου Δέλτα

  • Γλώσσης Γεώργιος του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας
  • Κυριακίδης Γεώργιος του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος
  • Δουσδαμπάνης Κωνσταντίνος, ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου και Αθλητισμού
  • Γεωργιάδου Χρύσα, ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Χαντές Αχιλλέας, ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας
  • Ελευθεριάδου Παρασκευή του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
  • Αλμπάνης Θεοφάνης του Τριανταφύλλου, ως Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Δημοτικής Ενότητας Αξιού