Αντιδήμαρχοι Δήμου Δέλτα

Με την υπ. αριθμ. 1265/17329/16.09.2019 απόφαση του Δημάρχου ορίζονται αντιδήμαρχοι με θητεία από 17.09.2019 έως 30.09.2020 οι εξής:

  • Γλώσσης Γεώργιος του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας
  • Κυριακίδης Γεώργιος του Ιωάννη, ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου
  • Λιακόπουλος Διονύσιος του Αντωνίου, ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας
  • Ελευθεριάδου Παρασκευή του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας
  • Αλμπάνης Θεοφάνης του Τριανταφύλλου, ως Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Δημοτικής Ενότητας Αξιού
Skip to content