Αποφάσεις Δημοτικών Τελών 2023

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/2022

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αποφάσεις Δημοτικών Τελών 2022

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/2022

Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 98/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά «Καθορισμό τιμών και συντελεστών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 469/2021

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 378/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα που αφορά «Καθορισμό ανταποδοτικών Τελών Κοιμητηρίων, έτους 2022».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 378/2021

Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Κοιμητηρίων, έτους 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 120/2021

Καθορισμός Τελών διέλευσης και Τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν. 4070/2012.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 119/2021

Καθορισμός Τελών Διαφήμισης Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 118/2021

Καθορισμός Τελών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων επιτρεπόμενης χρήσης του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 117/2021

Καθορισμός μειωμένων Δημοτικών Τελών και Φόρων (ΔΤ – ΔΦ – ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 116/2021

Καθορισμός Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) Δήμου Δέλτα, για το 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 115/2021

Καθορισμός Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 98/2021

Καθορισμός τιμών και συντελεστών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.