2020

Αριθμός Απόφασης: ...

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 248

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δαπάνης € 992,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 243

Επιθεώρηση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 191

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 101

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ετήσια συντήρηση portal (2019-2020)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 365

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ。

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 364

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.046,00 €, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 362

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας», δαπάνης 6.526,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τελών.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 345

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2020)», δαπάνης 11.951,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 341

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2020)» προϋπολογισμού 11.951,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 339

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. προϋπολογισμού 1.339,20 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 330

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2020» , δαπάνης 10.284,56 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 317

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 291

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας έτους 2020» προϋπολογισμού 18.199,02 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 276

Ανάκληση της υπ’ αριθ.: 1377/19048/07-10-2019 απόφασης Δημάρχου Δέλτα και ματαίωση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την «προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2019)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 268

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2020», προϋπολογισμού 10.639,20 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 267

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2018», δαπάνης 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 266

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας», προϋπολογισμού 6.912,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 472

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Δέλτα, προϋπολογισμού 13.082,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 471

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Eργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 372,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 470

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr προϋπολογισμού 992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 394

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 393

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας έτους 2020»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 392

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2020» συνολικού προϋπολογισμού 322,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 542

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», προϋπολογισμού 942,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 526

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ενός (1) τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 632,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 518

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2019.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 513

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας για το αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 892,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 491

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2020.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 482

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια ενός (1) τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 632,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 780

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων του ΔΕ Χαλάστρας Δ. Δέλτα (2020)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 749

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αξιού Δ. Δέλτα (2020)», προϋπολογισμού 21.439,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 722

Έγκριση διενέργειας για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη βάση πληροφοριών «www.4412.gr» της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Υποκατάστημα Ελλάδος), προϋπολογισμού 2.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 721

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα (2020)» προϋπολογισμού 24.800,00 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 714

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Ετήσια συντήρηση portal (2020-2021)” προϋπολογισμού 5.989,20 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 700

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «συστημάτων ασφαλείας για το αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 892,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 681

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες της διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών και του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, δημοσίας υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού», δαπάνης 19.530,00 ευρώ με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 672

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2020-2021, δαπάνης 23.870,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 661

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 653

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, δημόσιας υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού», συνολικού προϋπολογισμού 19.530,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 645

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2020), δαπάνης 24.007,58 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 620

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», δαπάνης 942,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 619

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Δέλτα», δαπάνης 12.945,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 936

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης, δαπάνης 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 932

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας προστατευτικού δαπέδου – μοκέτας για το κλειστό γυμναστήριο Χαλάστρας», συνολικής δαπάνης 3.995,28 Ευρώ (€) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 931

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δήμου Δέλτα 2020», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με  απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 930

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αξιού», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 929

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Έλεγχος ασφαλείας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 927

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών – επιδαπέδιος θερμοψύκτης

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 926

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού», προϋπολογισμού 4.550,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 923

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 17.107,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 918

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας χαρτιού, λοιπών ειδών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 17.107,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 916

Υπηρεσίες κατάρτισης σχεδίου δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα” προϋπολογισμού 7.350,72 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 915

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσία εκπαίδευσης αδέσποτων σκύλων” προϋπολογισμού 11.935,00 €

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 896

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανο-μένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 893

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών Β.Τ.Ε.Χ. για τον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Καλοχωρίου

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 868

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες εκπόνησης πλάνου δημοσιότητας και πλάνου δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 845

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας: «προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνων και υλικών αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 23.560,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 831

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα (2020)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 813

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση συστημάτων ψύξης δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 6.906,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 812

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Ετήσια συντήρηση portal (2020 – 2021)”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 811

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού (2020)», προϋπολογισμού 23.954,52 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 801

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρικών ειδών – επιδαπέδιος θερμοψύκτης νερού, συνολικού προϋπολογισμού 657,20 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 800

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού (ταΐστρες και ποτίστρες κλπ) για τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων, συνολικού προϋπολογισμού 972,16 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 799

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσίες εκπόνησης πλάνου δημοσιότητας και πλάνου δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 9.919,75 €.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 796

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, δαπάνης 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 795

Απευθείας ανάθεση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη βάση πληροφοριών «www.4412.gr», δαπάνης 2.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 780

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων του ΔΕ Χαλάστρας Δ. Δέλτα (2020)», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1037

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας προστατευτικών plexiglass για τα γραφεία των ΚΕΠ και της Οικονομικής υπηρεσίας της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1023

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «προμήθεια και εγκατάσταση αλεξικέραυνων και υλικών αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 23.560,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1023

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού, δαπάνης 4.550,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1012

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φαρμακευτικών σκευασμάτων και λοιπού κτηνιατρικού εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Δέλτα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1011

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια εργαλείων τεχνικής υπηρεσίας», προϋπολογισμού 20.153,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1010

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων», προϋπολογισμού 4.642,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1009

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας προστατευτικών plexiglass για τα γραφεία των ΚΕΠ και την Οικονομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε. Εχεδώρου του Δ¨ημου Δέλτα, προϋπολογισμού 5.592,40 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 991

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση συστημάτων ψύξης δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 6.906,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με  απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 986

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2020-2021)», προϋπολογισμού 24.793,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 985

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας “επικαιροποίηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου & εκπόνηση προσαρτήματος αυτής για την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων ενόψει και του κορονοϊού COVID-19”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 968

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες κατάρτισης σχεδίου δράσης για την διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Δέλτα”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 964

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα (2020)», δαπάνης 24.127,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 963

Ανάκληση της υπ’ αριθ.: 813/11968/10-07-2020 απόφασης Δημάρχου Δέλτα περί έγκρισης διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση συστημάτων ψύξης δημοτικών κτιρίων».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 962

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Αξιού Δ. Δέλτα (2020)», δαπάνης 20.825,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1245

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1218

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1148/16890/18-9-2020 απόφασης με θέμα “Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την “προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου 2020-2021, προϋπολογισμού 24.800,00 € με απ’ ευθείας ανάθεση”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1196

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 2020”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1176

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δήμου Δέλτα 2020, δαπάνης 24.750,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1175

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού 2020-2021», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1172

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας  «Wifi4EU ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ WI-FI ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ», όπως ορίζεται στη συμφωνία επιχορήγησης Νο INEA/CEF/WiFi4EU/ 3-2019/002788-004112.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1170

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2020-2021)», δαπάνης 24.676,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1165

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1118/16536/11-9-2020 Απόφασης με θέμα “Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2020-2021», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.”

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1164

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας εργαλείων επισκευής οχημάτων, δαπάνης 4.642,71 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1068

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Επικαιροποίηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου & εκπόνηση προσαρτήματος αυτής για την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων ενόψει του κορωνοϊού Covid-19”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1359

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ζωοτροφών για αδέσποτα ζωα, συνολικού προϋπολογισμού 5.498,66 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1356

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 2020”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1355

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Υπηρεσία περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού covid-19», προϋπολογισμού 2.046,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1350

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού 2020, συνολικού προϋπολογισμού 6.615,40 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1347

Απευθείας ανάθεση των δαπανών «κατάθεσης στεφάνων – εορταστικών εκδηλώσεων για τις επετείους της 18ης, 22ας και 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Δέλτα» δαπάνης 2.065,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1346

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “έξοδα ενημέρωσης Δημοτών-ενημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον COVID-19 ” συνολικού προϋπολογισμού 8.835,00 €.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1341

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις «Δαπάνες κατάθεσης στεφάνων – εορταστικών εκδηλώσεων για τις επετείους της 18ης, 22ας και 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Δέλτα », προϋπολογισμού 2.065,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1338

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη δημοτική ενότητα Εχεδώρου 2020-2021.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1336

Απ’ ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2020-2021», δαπάνης 19.344,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1294

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού 2020-2021», δαπάνης 19.344,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1285

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων ψύξης δημοτικών κτιρίων», δαπάνης 6.906,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1503

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού (2020), δαπάνης 23.668,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1498

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών του Δήμου Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του», προϋπολογισμού 2.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1497

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1417

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τηλεφωνικών κέντρων, τηλεφωνικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού 2020.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1410

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας λοιπού εξοπλισμού – συσκευών κρυπτογράφησης για τη δημιουργία Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)», προϋπολογισμού 5.952,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1394

Απ’ ευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού covid-19», δαπάνης 2.046,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1606

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Δέλτα (2020-2021)» δαπάνης 5.456,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1600

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ) για τη Δ.Ε. Χαλάστρας», δαπάνης 22.599,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1599

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ) για τη Δ.Ε. Αξιού», συνολικής δαπάνης ύψους 22.599,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1598

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ) για τη Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης ύψους 22.599,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1594

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομών του Δήμου Δέλτα στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ DATA για μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό του» δαπάνης 2.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1591

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) για τη Γ.Δ. Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.738,00 € με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1590

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ) για τη Δ.Ε. Εχεδώρου» προϋπολογισμού 24.738,00 € με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1589

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κτλ) για τη Δ.Ε. Αξιού»  προϋπολογισμού 24.738,00 € με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1564

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2020”

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1552

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “έξοδα ενημέρωσης δημοτών – ενημερωτική καμπάνια σχετιζόμενη με τον covid-19”.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1536

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα (2020-2021)» προϋπολογισμού 5.456,00 €.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1532

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1519/21812/02-12-2020 Απόφασης με θέμα “Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Οργάνωση τηλεδιασκέψεων με λογισμικό εξ αποστάσεως, λόγω COVID», προϋπολογισμού 2.813,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.”

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1528

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1525

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 3.651,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1524

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού 2020, δαπάνης 5.952,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1520

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2020», συνολικού προϋπολογισμού 16.681,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1519

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Οργάνωση τηλεδιασκέψεων με λογισμικό εξ αποστάσεως, λόγω COVID», προϋπολογισμού 2.813,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2019

Αριθμός Απόφασης: xx

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 257

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου) (2018)»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 233

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR)», δαπάνης 24.676,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 396

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 361

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (2019-2020)», δαπάνης 22.444,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 333

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (2019-2020)», προϋπολογισμού 22.940,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 549

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων (2019)», δαπάνης 23.932,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 505

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 503

Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τροποποίηση της αριθ. 230/7055/2017 απόφασης Δημάρχου

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 492

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης του 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 486

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων κ.λ.π. συνολικού προϋπολογισμού 291,00€ συμπεριλαμβανομένου φ.π.α. 6%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 481

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr, δαπάνης 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 478

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του δήμου Δέλτα», πρ/μου 1.934,40 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 474

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων (2019)», προϋπολογισμού 23.932,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 452

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στον ιστότοπο www.e-dimos.gr, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 446

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και Εθελοντισμού κατοίκων του Δήμου Δέλτα για την Υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων», δαπάνης 19.810,59 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 743

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Αξιού (2019)», δαπάνης 14.972,50 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 742

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας εξοπλισμού για την αποθήκη του δήμου Δέλτα συνολικού προϋπολογισμού 620,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 714

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων κ.λ.π.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 713

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», δαπάνης 998,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 697

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού (2019)» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 693

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών 2019», συνολικού προϋπολογισμού 24.776,44 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 692

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2019-2020».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 691

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 670

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», προϋπολογισμού 998,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 659

Έγκριση τροποποιημένων εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων κ.λ.π. συνολικού προϋπολογισμού 423,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 657

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 14.972,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 656

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Αξιού (2019)» προϋπολογισμού 14.972,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 655

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Εχεδώρου (2019)» προϋπολογισμού 14.972,50 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%, με
απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 642

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019», δαπάνης 11.799,84 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 638

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση κοινόχρηστου εξοπλισμού ατομικής υγιεινής διαφόρων τύπων και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 19.284,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 616

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2019-2020» συνολικού προϋπολογισμού 632,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 615

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019», συνολικού προϋπολογισμού 11.799,84 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 606

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2019» συνολικού προϋπολογισμού 19.964,50 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 592

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2019)» προϋπολογισμού 11.951,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 894

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας εξαρτημάτων για μηχανήματα κήπων και χειροκίνητα εργαλεία πρασίνου» προϋπολογισμού 5.890,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 890

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την αποθήκη του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 878

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου 2019», συνολικού προϋπολογισμού 2.927,88 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13% και 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 875

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών 2019»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 860

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 852

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Αξιού (2019)» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 828

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού (2019), δαπάνης 24.011,86 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 825

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης, δαπάνης 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 824

Απ’ ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων Δ.Ε. Χαλάστρας», δαπάνης 14.170,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 801

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων» προϋπολογισμού 899,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 799

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δήμου Δέλτα για το έτος 2019» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 784

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2019»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 783

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «αναβάθμιση ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος Δήμου Δέλτα», πρ/μου 16.616,00 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 782

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 779

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 421,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 774

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «εκπόνηση στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του δήμου Δέλτα», πρ/μου 23.995,86 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 761

Απ’ευθείας ανάθεση για τη «Μίσθωση κοινόχρηστου εξοπλισμού ατομικής υγιεινής διαφόρων τύπων και παροχή υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 19.257,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1093

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας υλικών πυρόσβεσης – προμήθειας πυροσβεστήρων» προϋπολογισμού 4.958,76 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1087

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (2019)»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1037

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων», δαπάνης 647,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1035

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων για μηχανήματα κήπων και χειροκίνητα εργαλεία πρασίνου, δαπάνης 5.598,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1027

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείου) συνολικού προϋπολογισμού 248,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 953

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων (2019)».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 943

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά την εκλογική διαδικασία της 7ης Ιουλίου 2019», δαπάνης 2.927,88 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13% και 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 942

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», προϋπολογισμού 18.243,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 928

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 924

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1134

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 9.465,56 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1133

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλιματιστικών σωμάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1123

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας κλιματιστικών σωμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 2.999,56 €, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1329

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών  αυτοκινήτων, συνολικού προϋπολογισμού 24.697,08 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1328

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής 2019 για τον Δήμο Δέλτα και τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα, βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’18), συνολικού πρ/μού 23.690,20€ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1311

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», ως προς τις ΟΜΑΔΕΣ Β’ έως Ζ’ σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016, και τροποποίηση των εγγράφων σύμβασης.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1310

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1268

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2019-2020».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1575

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «συντήρηση συστημάτων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 3.651,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1573

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις «Εργασίες απομάκρυνσης πλακών αμιάντου από τη Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαγνησίας», προϋπολογισμού 744,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1553

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσία εκπαίδευσης αδέσποτων σκύλων”

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1538

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και ειδών υγιεινής 2019 για τον Δήμο Δέλτα και τη σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα, βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18).

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1517

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας στεφανιών εορτών και των υπηρεσιών μικροφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 2019 στο Δήμο Δέλτα δαπάνης 2.339,95 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13% και 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1512

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1511

Απ’ευθείας ανάθεση για τις εξετάσεις της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ’ «Καρδιολογικός έλεγχος» της εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 3.340,00 ευρώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1508

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια στεφανιών εορτών και τις υπηρεσίες μικροφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου 2019 στο Δήμο Δέλτα προϋπολογισμού 2.339,95 ευρώ με Φ.Π.Α. 13% και 24%, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1461

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας υλικών πυρόσβεσης – προμήθειας πυροσβεστήρων», δαπάνης 2.233,49 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1460

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δήμου Δέλτα για το έτος 2019, δαπάνης 24.428,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1441

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας εργαλείων επισκευής οχημάτων (2019), συνολικού προϋπολογισμού 4.979,12 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1434

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 592/8247/06-05-2019 απόφασης Δημάρχου Δέλτα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1377

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2019)» προϋπολογισμού 24.007,58 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1818

Απ’ευθείας ανάθεση για τις εξετάσεις της ΟΜΑΔΑΣ Ε’ «Νευρολογικός έλεγχος χειριστών μηχανημάτων έργου – Οδηγών οχημάτων καθαριότητας» της εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 700,00 ευρώ. Ματαίωση της διαδικασίας για τις ομάδες Γ’ και Ζ’ και τροποποίηση εγγράφων σύμβασης για τις εξετάσεις της ομάδας Β’.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1806

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Χαλάστρας (2019)» προϋπολογισμού 24.775,20 € με ΦΠΑ 24%.”

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1759

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Επιθεώρηση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Δέλτα», πρ/μου 24.693,73 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1752

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου (2019)», δαπάνης 22.754,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1730

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες απομάκρυνσης πλακών αμιάντου από τη Δημοτική Κοινότητα Ν.Μαγνησίας», δαπάνης 744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1717

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Αξιού (2019)»

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1701

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου (2019)» προϋπολογισμού 24.775,20 € με ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1672

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Αξιού (2019)» προϋπολογισμού 24.775,20 € με ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1671

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1670

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας», δαπάνης 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1659

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών θέσεων εργασίας μέσω διαδικτύου για ενημέρωση ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1601

Απ’ευθείας ανάθεση για τις εξετάσεις της ΟΜΑΔΑΣ Δ’ «Οφθαλμολογικός έλεγχος χειριστών μηχανημάτων έργου – Οδηγών οχημάτων καθαριότητας» της εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 700,00 ευρώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1586

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εργαλείων επισκευής οχημάτων (2019)

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2032

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποιηση έτους 2019-2020 στη δημοτική ενότητα Αξιού» συνολικής δαπάνης ύψους 23.770,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2031

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2030

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη δημοτική ενότητα Εχεδώρου» συνολικής δαπάνης ύψους 23.851,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2010

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υπηρεσίες εκπόνησης πλάνου δησοσιότητας και πλάνου δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα”

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2001

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας χαρτιού Α4, λοιπών ειδών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών», δαπάνης 5.839,46 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1993

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Αξιού» προϋπολογισμού 24.713,20 € με ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1990

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2019, προϋπολογισμού 24.788,59 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1986

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1986

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1985

Απ’ευθείας ανάθεση για τις εξετάσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β’ «Ακτινολογικές εξετάσεις» της εργασίας «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», δαπάνης 1.336,00 ευρώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1979

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας εξοπλισμού δικτύων 2019», δαπάνης 10.453,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1978

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις για τη δημοτική ενότητα Αξιού 2019-2020

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1974

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα, συνολικού προϋπολογισμού 3.496,80 € με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1973

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις για τη δημοτική ενότητα Χαλάστρας 2019-2020.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1972

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου (2019)», δαπάνης 24.775,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1960

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019-2020», δαπάνης 24.738,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1945

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «μίσθωση μηχανήματος έργου για εκχιονισμό και αποπαγοποίηση έτους 2019-2020 στη δημοτική ενότητα Εχέδωρου»

Προϋπολογισμου 24.787,60 € με Φ.Π.Α. 24%.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1933

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών (συμπληρωματική)», δαπάνης 3.870,84 ευρώ.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1932

Εγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσίες εκπόνησης πλάνου δημοσιότητας και πλάνου δικτύωσης για τη λειτουργία του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 9.919,75 €.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1918

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2019-2020», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1917

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «Προμήθειας εξοπλισμού δικτύων 2019» προϋπολογισμού 10.453,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1908

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας άλατος για παγετούς-χιονοπτώσεις για τη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου2019-2020 προϋπολογισμού 22.577,40 €

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1907

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις για τη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας 2019-2020», προϋπολογισμού 22.577,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1899

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις για τη Δημοτική Ενότητα Αξιού 2019 – 2020» προϋπολογισμού 22.577,40 ευρώ με Φ.Π.Α.  13%, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1871

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «ετήσια συντήρηση portal (2019 – 2020)» προϋπολογισμού 5.728,80 €.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1859

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη «Δομική Ενημέρωση», προϋπολογισμού 1.339,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1858

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 – προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών (συμπληρωματική)», προϋπολογισμού 3.870,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1857

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2018, προϋπολογισμού 8.804,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1856

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών e-axies, προϋπολογισμού 297,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση

 

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

2018

Αριθμός Απόφασης: xx

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 126

Απ’ευθείας ανάθεση της Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2017-2018

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 313

Απευθείας ανάθεση δαπανών συνδιοργάνωσης του 13ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 279

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου στο Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 277

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 19.840,00€ με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 268

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας υδραυλικών καταστροφέων με χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικού θάμνων), προϋπολογισμού 14.880,00 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 267

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας δίσκων και ρολών ταχογράφου συνολικού προϋπολογισμού 998,20 € με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 266

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της συνδρομής με τίτλο “Ετήσια συνδρομή του Δήμου Δέλτα στον ιστότοπο www.e-dimos.gr” συνολικού προϋπολογισμού 868,00 € με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 265

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της εργασίας με τίτλο “Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου” συνολικού προϋπολογισμού 545,60 € με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 255

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες δημιουργίας ντοκυμαντέρ με θέμα την συμβολή των ανθρώπων στις περιοχές του Δήμου Δέλτα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912”.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 254

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2017-2018)”

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 237

Έγκριση τροποποιημένων εγγράφων σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2017-2018.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 215

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Δέλτα», δαπάνης 19.096,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 417

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το χώρο του Αμαξοστασίου στη Ν.Μαγνησία Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 11.327,88 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 406

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Μυοκτονία – Απεντόμωση – Απολύμανση σε Δημοτικά κτίρια & κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2018)», προϋπολογισμού 9.425,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 405

Έγκριση διενέργειας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ανάθεση και ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Προμήθειας συσσωρευτών και διαφόρων ηλεκτρολογικών αναλώσιμων ανταλλακτικών μετά από κλοπή σε οχήματα του Δήμου Δέλτα» για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης στο Δήμο
Δέλτα, δαπάνης 3.950,64 Ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 401

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υδραυλικών καταστροφέων με χορτοκοπτική κεφαλή (κοπτικό θάμνων), δαπάνης 12.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 400

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων, προϋπολογισμού 800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 370

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας δίσκων και ρολών ταχογράφων του Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 360

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας σπόρων, φυτών δενδρυλλίων» προϋπολογισμού 24.780,90 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 343

Απ’ ευθείας ανάθεση της συνδρομής με τίτλο «ετήσια συνδρομή στον ιστότοπο www.e-dimos.gr»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 339

Απ’ευθείας ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2017-2018.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 299

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών, δαπάνης 23.501,72 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 298

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου (2017), δαπάνης 18.608,56 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 609

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας Δήμου Δέλτα 2018»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 579

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων συμβάσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του αμαξοστάσιου στην Ν. Μαγνήσια» συνολικού προϋπολογισμού 9.982,00€ με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 578

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του δήμου δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 564

Απευθείας ανάθεση της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων δαπάνης 912,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 563

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες για το χώρο του Αμαξοστασίου στη Ν.Μαγνησία Δήμου Δέλτα, δαπάνης 11.327,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 515

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων δαπάνης 23.127,71 ευρώ με ΦΠΑ 13%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 514

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2018).

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 475

Απευθείας ανάθεση της διοργάνωσης σεμιναρίου – ημερίδας με θέμα «Περιγράμματα γενικών και ειδικών θέσεων εργασίας (Ν.4440/16)», συνολικής δαπάνης 1.590,00€ .

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 470

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες πυροπροστασίας Δήμου Δέλτα 2018».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 469

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών περίφραξης για τον χώρο του Αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα, δαπάνης 5.276,94 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 460

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τη διοργάνωση σεμιναρίου – ημερίδας με θέμα «Περιγράμματα γενικών και ειδικών θέσεων εργασίας (Ν.4440/16)», προϋπολογισμού 1.590,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 763

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018 προϋπολογισμου 17.578,49 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 742

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ. Δέλτα, προϋπολογισμού 9.982,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 740

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 739

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 734

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 720

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018, προϋπολογισμού 17.578,49 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 891

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης παλλόμενων κίτρινων προειδοποιητικών σηματοδοτών ενός πεδίου με φωτοβολταϊκή τροφοδοσία και με χρονικό προγραμματισμό λειτουργίας Δ.Ε. Εχεδώρου, δαπάνης 23.845,20 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 890

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2018), δαπάνης 24.008,63 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 881

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα δαπάνης 22.495,68 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 880

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμηθείας με τίτλο: «προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας για το ψυκτικό συγκρότημα του δημοτικού καταστήματος Ν. Μαγνησίας»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 879

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμηθείας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων συστήματος ψύξης-θέρμανσης για το κτίριο του αμαξοστάσιου στην Ν. Μαγνησία»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 875

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τη συλλογή αποβλήτων από ανεξέλεγκτες εστίες», δαπάνης 24.552,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 824

Απευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», δαπάνης 9.796,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 809

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2018), προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 802

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλiας για το ψυκτικό συγκρότημα του δημοτικού καταστήματος Ν. Μαγνησiας» συνολικού προϋπολογισμού 1.860,00 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 801

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου (2018)» συνολικού προϋπολογισμού 3.968,00€.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 800

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας εισόδων οικισμών Δ. Δέλτα» συνολικού προϋπολογισμού 19.998,72 ευρώ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 790

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (2018)» προϋπολογισμού 23.708,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 789

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας και εγκατάστασης παλλόμενων κίτρινων προειδοποιητικών σηματοδοτών ενός πεδίου με φωτοβολταϊκή τροφοδοσία και με χρονικό προγραμματισμό λειτουργίας Δ.Ε. Εχεδώρου» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 788

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2018)» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 787

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 786

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 13.361,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 777

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1034

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (2018), δαπάνης 22.503,52 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1014

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων για το Δήμο Δέλτα έτους 2018-2019»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1013

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 999

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Στατική φύλαξη και παρακολούθηση μέσω καμερών του Αμαξοστασίου Νέας Μαγνησίας, για το έτος 2018», προϋπολογισμού 23.302,08,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 974

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ονοματοθεσίας εισόδων οικισμών Δ. Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 926

Απευθείας ανάθεση για την «Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2018)», δαπάνης 23.494,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1261

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας υλικών οδοποιίας δημοτικής ενότητας Χαλάστρας προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1259

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας καθισμάτων γραφείου για τα Κ.Ε.Π. και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 7.663,20 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1252

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια ερμαρίων ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού καθαριότητας του Δ.Δέλτα, προϋπολογισμού 14.929,60 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1219

Απευθείας ανάθεση του τμήματος Α΄: «Συντήρηση – επισκευή καυστήρων» της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», δαπάνης 3.651,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1201

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Συντήρηση Portal ετήσια (2018-2019)» , προϋπολογισμού 3.968,00 € , με απευθείας ανάθεση.

Η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε με την 1337/10.10.2018 απόφαση Δημάρχου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1200

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων (2018)», προϋπολογισμού 22.952,40 € , με απευθείας ανάθεση.

Η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε με την 1337/10.10.2018 απόφαση Δημάρχου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1199

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας 2018» , προϋπολογισμού 18.972 € , με απευθείας ανάθεση

Η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε με την 1337/10.10.2018 απόφαση Δημάρχου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1198

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (2018)» , προϋπολογισμού 1.294,56 € , με απευθείας ανάθεση

Η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε με την 1337/10.10.2018 απόφαση Δημάρχου, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1177

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1134

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1116

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού, προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1110

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας λιπασμάτων», προϋπολογισμού 24.718,75 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1109

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1103

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΔΩΡΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.600,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1102

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.775,20 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1101

Απευθείας ανάθεση για την «Στατική φύλαξη και παρακολούθηση μέσω καμερών του Αμαξοστασίου Νέας Μαγνησίας, για το έτος 2018», δαπάνης 23.153,28€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1446

Απευθείας ανάθεση της προμηθείας συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1418

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα (2018-2019)», προϋπολογισμού 9.977,04 €, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1417

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ερμαρίων ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 13.714,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1404

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των δημοτικών ακινήτων των δημοτικών ενοτήτων Αξιού και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1393

Απ’ ευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της επετείου της «28ης Οκτωβρίου» του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1366

Έγκριση διενέργειας για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1365

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων, δαπάνης 24.224,37 ευρώ με Φ.Π.Α. 13%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1356

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018-2019», δαπάνης 24.738,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1354

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο του Μακεδονικού Αγώνα την 14η Οκτωβρίου 2018 στο Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1353

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων της σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και Εθελοντισμού κατοίκων του Δήμου Δέλτα για την Υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων » , προϋπολογισμού 19.810,59 € , με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1341

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια φαρμάκων – αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού έτους 2018 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού», συνολικού προϋπολογισμού 17.982,72 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1340

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια άλατος για παγετούς και χιονοπτώσεις» προϋπολογισμού 14.508,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1337

Ανάκληση των με αριθμό 1198/20027/20.09.2018 , 1199/20030/20.09.2018, 1200/20033/20.09.2018 και 1201/20035/20.09.2018 αποφάσεων Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας και εγγράφων συμβάσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1318

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση στον Δήμο» προϋπολογισμού 24.700,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1317

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1316

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στις Δημοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1315

Απευθείας ανάθεση για την «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», δαπάνης 24.682,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1314

Απευθείας ανάθεση για την «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού», δαπάνης 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1290

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1268

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2018-2019», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1653

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας κερασμάτων και πυροτεχνημάτων για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων 2018 του Δήμου Δέλτα», συνολικού προϋπολογισμού 7.616,08 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1652

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου λόγω έκτακτων αναγκών, δαπάνης 2.790,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1643

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου) (2018)» προϋπολογισμού 14.793,20 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1642

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Εκτυπώσεις – εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις έτους 2018», προϋπολογισμού 18.473,52 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1638

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Απεντόμωση – απολύμανση σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου λόγω έκτακτων αναγκών», προϋπολογισμού 2.864,40 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1611

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο ¨Έλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε.  Εχέδωρου» προϋπολογισμού 24.490,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1610

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση portal ετήσια (2018 – 2019)» προϋπολογισμού 3.968,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1581

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1580

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2017», δαπάνης 7.526,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1574

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων των δημοτικών ακινήτων των δημοτικών ενοτήτων Αξιού και Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1573

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξατομικευμένης εφαρμογής γεωπληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοτικών ακινήτων Δήμου Δέλτα» συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1566

Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δαπάνης € 992,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1565

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών e-axies.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1564

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών και λοιπού εξοπλισμού (2018), προϋπολογισμού 14.865,12 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1563

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων (2018)» προϋπολογισμού 22.952,40 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1562

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας έτους 2018» προϋπολογισμού 18.580,10 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1556

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβούλιου Δήμου Δέλτα (2018-2019)» προϋπολογισμού 5.456,00 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1548

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Λοιπά μισθώματα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Δ.Ε. Χαλάστρας», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1547

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας εξαρτημάτων για μηχανήματα κήπων και χειροκίνητα εργαλεία πρασίνου», συνολικού προϋπολογισμού 5.890,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1546

Απευθείας ανάθεση του Τμήματος Β΄: «Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους» της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», δαπάνης 9.696,80 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1515

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας φαρμάκων – αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού έτους 2018 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1501

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1500

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών e-axies, προϋπολογισμού 297,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1499

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, προϋπολογισμού 1.339,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1477

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1476

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2017, προϋπολογισμού 8.804,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1458

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας εργαλείων επισκευής οχημάτων (2018)», συνολικού προϋπολογισμού 4.996,46 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1457

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού (2018)», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1456

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δήμου Δέλτα 2018», συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1955

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Αξιού (2019)»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1954

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Eκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας (2019)», δαπάνης 24.775,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1953

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της «προμήθειας προστατευτικού δαπέδου – μοκέτας για το κλειστό γυμναστήριο Χαλάστρας» προϋπολογισμού 3.995,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1824

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και Εθελοντισμού κατοίκων του Δήμου Δέλτα για την Υλοποίηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Προγραμμάτων»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1822

Απευθείας ανάθεση της «προμήθειας φωτοτυπικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας 2018»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1812

Απευθείας ανάθεση τμήματος της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση στον Δήμο»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1798

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξατομικευμένης εφαρμογής γεωπληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοτικών ακινήτων Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1815

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών
συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. 679/2016 (General Data Protection
Regulation-GDPR)

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση