2023

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης:

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2022

2021

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 418

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 23.963,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 414

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021», δαπάνης 10.615,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 385

«Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δαπάνης € 992,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 344

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία “Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 10.981,44 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 316

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 315

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-20212 προϋπολογισμού 13.888,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 308

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 517

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορισμός ορκωτού
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το
έτος 2019», δαπάνης 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 516

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 503

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού 19.195,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 502

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», προϋπολογισμού 24.798,76 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 500

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2021», προϋπολογισμού 1.525,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 499

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 452

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.» στο site του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 651

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», δαπάνης 23.963,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 646

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ» 2021-2022, προϋπολογισμού 4.150,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 623

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», συνολικής δαπάνης
23.733,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 622

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2021», συνολικής δαπάνης 1.525,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 608

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 607

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-2022, δαπάνης 13.888,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 593

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», δαπάνης 24.242,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 920

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας «Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων», συνολικού προϋπολογισμού 651,00€ με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 805

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ 2021-2022», δαπάνης 4.150,00 Ευρώ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 748

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», δαπάνης 19.195,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1022

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας έτους 2021» συνολικού προϋπολογισμού 22.523,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 964

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον ιστότοπο «www.e-dimos.gr» 2021-2022, προϋπολογισμού 1.240,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 946

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 945

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1203

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δ. Δέλτα», προϋπολογισμού 4.216,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1202

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1191

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προϋπολογισμού 23.998,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1190

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ 2021-2022», δαπάνης 800,00 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1189

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων» δαπάνης 651,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1178

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 396,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1155

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ» 2021-2022, προϋπολογισμού 800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1152

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια εκτυπώσεων οικοδομικών αδειών – σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις έτους 2021), προϋπολογισμού 23.892,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1149

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», προϋπολογισμού 24.377,16 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1148

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», δαπάνης 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1147

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», προϋπολογισμού 1.215,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1102

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση Portal 2021-2023», προϋπολογισμού 31.198,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1101

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2021», προϋπολογισμού 4.500,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1372

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 2021-2022», συνολικής δαπάνης 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1371

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 17.236,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1370

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 24.753,72 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1351

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2020, προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1329

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1328

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εκτυπώσεις οικοδομικών αδειών – σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις έτους 2021)», δαπάνης 23.892,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1327

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», δαπάνης 1.215,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1313

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 24.753,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1312

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα», προϋπολογισμού 24.794,42 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1281

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού», προϋπολογισμού 1.872,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1280

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 2021-2022», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1277

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», δαπάνης 24.306,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1276

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1253

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Portal 2021-2023», συνολικής δαπάνης 31.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1252

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2021», συνολικής δαπάνης 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1552

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και παρουσιάσεων”, προϋπολογισμού 16.754,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1660

«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. χαλάστρας, δαπάνης 24.799,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1612

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 6.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1559

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 6.240,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1556

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση», συνολικής δαπάνης 24.663,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1555

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 11923/2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2019».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1516

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις», δαπάνης 23.445,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1514

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», δαπάνης 1.339,20 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1489

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δ. Δέλτα», δαπάνης 4.216,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1488

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 24.738,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1477

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση», προϋπολογισμού 24.663,60 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1471

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη «Δομική Ενημέρωση», προϋπολογισμού 1.339,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1470

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 24.799,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1469

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 5.599,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1446

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις», προϋπολογισμού 24.797,85 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1445

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1428

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού, δαπάνης 1.872,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1416

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα», δαπάνης 24.794,42 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2018-2020

Για τις αποφάσεις παλαιότερων ετών πατήστε εδώ