2021

Αριθμός Απόφασης: ...

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 418

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 23.963,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 414

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021», δαπάνης 10.615,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 385

«Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δαπάνης € 992,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 344

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία “Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 10.981,44 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 316

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 315

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-20212 προϋπολογισμού 13.888,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 308

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 517

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορισμός ορκωτού
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το
έτος 2019», δαπάνης 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 516

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 503

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού 19.195,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 502

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», προϋπολογισμού 24.798,76 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 500

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2021», προϋπολογισμού 1.525,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 499

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 452

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.» στο site του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 651

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», δαπάνης 23.963,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 646

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ» 2021-2022, προϋπολογισμού 4.150,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 623

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», συνολικής δαπάνης
23.733,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 622

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2021», συνολικής δαπάνης 1.525,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 608

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 607

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-2022, δαπάνης 13.888,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 593

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», δαπάνης 24.242,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 920

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας «Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων», συνολικού προϋπολογισμού 651,00€ με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 805

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ 2021-2022», δαπάνης 4.150,00 Ευρώ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 748

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», δαπάνης 19.195,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: xxxx

.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2018-2020

Για τις αποφάσεις παλαιότερων ετών πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο