2024

Αριθμός Απόφασης: 845

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες έκδοσης Πιστοποιητικών Ανυψωτικής Ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 844

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια Δίσκων και Ρολών Ταχογράφου», προϋπολογισμού 1.190,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 701

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», προϋπολογισμού 32.240,00ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1062

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης Ταχογράφου».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1058

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 11949/30-5-2023 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1039

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2024-2025, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1038

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση εξοπλισμού ΤΠΕ» για τις ομάδες Α΄και Β΄.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 984

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας « Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2022 ».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1255

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης Ταχογράφου», δαπάνης 1984,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. (ΑΔΑ: 90ΣΠΩ9Ι-ΠΛΖ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2023

Αριθμός Απόφασης: 433

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 432

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΑΞΙΟΥ του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 431

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 447

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών για την ενημέρωση των δημοτών για τα ζώα συντροφιάς», προϋπολογισμού 4.278,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 446

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022»,  ΔΑΠΑΝΗΣ 29.678,22 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 24%..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 732

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 2018 έως και 2022», συνολικού προϋπολογισμού 8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 727

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα (2022)», συνολικής δαπάνης 30.987,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 703

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Χαρτιού και Λοιπών Ειδών Γραφείου για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.198,53 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 682

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 660

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της “ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” 2023-2024», δαπάνης 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 666

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: “ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2023-2024)”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.484,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 665

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας», προϋπολογισμού 22.197,61 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 650

Απευθείας ανάθεση για την Ομάδα 1 (Στεφάνια), δαπάνης 1.898,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ματαίωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την Ομάδα 2 (Ηχητική κάλυψη), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, για την «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Εθνικών και Τοπικών Εορτών στο Δήμο Δέλτα, για το έτος 2023»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 638

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.474,22 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 493

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 600

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της «ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» 2023-2024, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 531

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2023-2024 προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 569

«Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Εθνικών και Τοπικών Εορτών στο Δήμο Δέλτα, για το έτος 2023», προϋπολογισμού 14.050,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 564

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού», προϋπολογισμού 9.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 560

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Έτους 2022» , σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 492

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα (2022)», προϋπολογισμού 31.000,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 489

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 474

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Λοιπός εξοπλισμός για την παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο φυσικό περιβάλλον», προϋπολογισμού 8.990,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 847

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΑΞΙΟΥ του Δήμου Δέλτα 2022», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 846

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΕΧΕΔΩΡΟΥ του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 809

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ», ΔΑΠΑΝΗΣ 37.138,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: Ω833Ω9Ι-ΟΟ2)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 782

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”, ΔΑΠΑΝΗΣ 8.990,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 727

Ορθή Επανάληψη. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα (2022)», συνολικής δαπάνης 30.987,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 732

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 2018 έως και 2022», συνολικού προϋπολογισμού 8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 727

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα (2022)», συνολικής δαπάνης 30.987,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 719

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της “ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” 2023-2024»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 703

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Χαρτιού και Λοιπών Ειδών Γραφείου για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.198,53 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1079

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια Χαρτιού και Λοιπών Ειδών Γραφείου για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 37.198,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1078

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 37.164,04€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1076

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Αξιού», προϋπολογισμού 37.134,28€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1029

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2023», προϋπολογισμού 21.680,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1027

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021” (ΑΔΑ: ΨΓΜΤΩ9Ι-ΙΝΙ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1022

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ του Δήμου Δέλτα 2022», συνολικής δαπάνης 37.198,01 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1021

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών της “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2023-2024», δαπάνης 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1020

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2023-2024

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1012

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης Ταχογράφου 2023», συνολικού προϋπολογισμού 1.760,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1011

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών ΔΕ Αξιού (2022)», συνολικής δαπάνης 35.979,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 971

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023”, ΔΑΠΑΝΗΣ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 972

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”, ΔΑΠΑΝΗΣ 4.278,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: ΨΑΙΙΩ9Ι-ΦΓΕ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 954

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2023-2024», προϋπολογισμού 1.426,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 941

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 24081/12-12-2022 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 918

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 2018 έως και 2022», συνολικής δαπάνης 8.060,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 917

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (2023-2024)”, ΔΑΠΑΝΗΣ 17.484,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 9Β4ΥΩ9Ι-ΧΦΡ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 916

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2021», δαπάνης 8.029,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 892

Απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2023-2024, δαπάνης 34.803,08 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 891

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΑΔΑ: 92Χ2Ω9Ι-ΙΞΙ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1186

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Χαλάστρας», συνολικής δαπάνης 36.601,76 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1184

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Αξιού», συνολικής δαπάνης 36.582,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1179

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 3.070,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση (ΑΔΑ: Ω8ΩΕΩ9Ι-ΜΔΕ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1211

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Χαρτιού και Λοιπών Ειδών Γραφείου για τις Ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 37.198,53 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1208

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2023»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1203

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1120

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια ανανέωση συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών της “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2023-2024».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 12077

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την “Συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους”, 7.006,00€ με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση. Κατάθεση προσφοράς, έως 16/06/2023 και ώρα 15:00 μ.μ., σε σφραγισμένο φάκελο ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δέλτα, Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, ΤΚ 57400, τηλ. 2313.300-509.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1610

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ “ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ” 2023-2024»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1490

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών και παρουσιάσεων της “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ)” ΛΤΔ 2023-2024», δαπάνης 4.950,00 Ευρώ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1488

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ”, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.147,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1474

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1473

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών
οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Χαλάστρας», συνολικής δαπάνης 36.601,76
ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α. και της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Αξιού» συνολικής δαπάνης
36.582,98 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1472

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια -Τοποθέτηση Κουφωμάτων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 12.772,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1471

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», για την Ομάδα Β΄ συνολικής δαπάνης 6.658,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1419

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2023», συνολικής δαπάνης 13.972,59 ευρώ, πλέον δικαιώματος προαίρεσης 1.000,00€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1410

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 12853/7-7-2022 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1367

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών και παρουσιάσεων της “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ” 2023-2024», προϋπολογισμού 4.950,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1309

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πιστοποίησης Ταχογράφου 2023», συνολικής δαπάνης 1.760,80 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1732

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθ. 20573/31-10-2022 σύμβασης για την υπηρεσία «Επανέλεγχος ασφαλείας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Εχεδώρου»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1693

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ”, ΔΑΠΑΝΗΣ 1.147,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: 9ΖΜΠΩ9Ι-3ΡΟ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1674

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Κουφωμάτων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 12.772,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1673

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 12851/7-7-2022 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1390

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 106 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1950

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 297,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1937

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας “Προμήθεια και Τοποθέτηση Σειρήνων Συναγερμού στις Δημοτικές Ενότητες”, προϋπολογισμού 37.193,80 € με ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1889

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 297,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1830

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών Βιβλίων

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2156

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και Τοποθέτηση Σειρήνων Συναγερμού στις Δημοτικές Ενότητες», δαπάνης 37.193,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2155

Απευθείας ανάθεση για την Ομάδα 2 της «Υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων εορτασμού των Εθνικών και Τοπικών Εορτών στο Δήμο Δέλτα και των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων», δαπάνης 7.440,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2098

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Διετής συντήρηση Portal 2023-2025», προϋπολογισμού 28.594,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2080

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 15.000,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2079

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών», προϋπολογισμού 36.270,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2078

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2056

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων, Τηλεφωνικών Συσκευών και Λοιπού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 11.994,52 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2062

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων», προϋπολογισμού 19.996,24 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2044

Απευθείας ανάθεση για την «Υπηρεσία ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων εορτασμού των Εθνικών και Τοπικών Εορτών στο Δήμο Δέλτα και των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων», δαπάνης 12.251,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2050

Ματαίωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2041

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2012

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 2023», προϋπολογισμού 3.849,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2011

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Υπηρεσία ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων εορτασμού των Εθνικών και Τοπικών Εορτών στο Δήμο Δέλτα και των δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων», προϋπολογισμού 19.691,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1971

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών για την ενημέρωση των δημοτών για τα ζώα συντροφιάς», δαπάνης 4.278,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1970

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2023)», προϋπολογισμού 14.450,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2396

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων», συνολικής δαπάνης 19.996,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2395

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων, Τηλεφωνικών Συσκευών και Λοιπού Εξοπλισμού», συνολικής δαπάνης 11.994,52 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2391

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 37.100,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2372

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2022, προϋπολογισμού 9.474,22 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2348

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2022, προϋπολογισμού 9.474,22 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2345

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ” (ΑΔΑ: ΨΜΖ1Ω9Ι-ΦΕ9)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2341

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2023-2024 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΙΑΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2023-2024”, ΔΑΠΑΝΗΣ 2.604,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: ΨΩ81Ω9Ι-4ΟΥ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2340

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ, ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ κλπ) ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 37.100,80 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ΑΔΑ:  6391Ω9Ι-4ΧΣ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2326

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2324

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Διετής συντήρηση Portal 2023-2025», συνολικής δαπάνης 28.520,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2307

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2288

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 2023” δαπάνης 3.777,63 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2272

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑ: 98ΗΣΩ9Ι-ΙΗΚ)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2156

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και Τοποθέτηση Σειρήνων Συναγερμού στις Δημοτικές Ενότητες», δαπάνης 37.193,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2574

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 10723/12-5-2023 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ
ΣΚΥΛΩΝ »

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2572

: Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», συνολικής δαπάνης 25.035,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2571

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 14.218,01 ευρώ πλέον 750,00 ευρώ του δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς Φ.ΠΑ. – τα ασφάλιστρα οχημάτων δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ).

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2570

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την  “Προμήθεια ζωοτροφών, εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Δέλτα (Τμήματα 4 & 5)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2569

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2023)», συνολικής δαπάνης 14.450,96 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2557

Απ’ ευθείας ανάθεση του Τμήματος 4 “Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς για το 2023” της Προμήθειας ζωοτροφών, εμβολίων και λοιπόν φαρμακευτικών ουσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Δέλτα, δαπάνης4.982,32 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2556

Απ’ ευθείας ανάθεση του Τμήματος 5 “Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021” της Προμήθειας ζωοτροφών, εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Δέλτα», δαπάνης 10.625,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2554

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση εξοπλισμού Τ.Π.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 36.989,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2548

Ορθή Επανάληψη. Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 37.100,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24%
Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2548

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 37.100,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2543

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Χαλάστρας» δαπάνης 37.100,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2542

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Αξιού» δαπάνης 37.100,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2540

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», συνολικής δαπάνης 25.035,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2534

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων», συνολικής δαπάνης 19.996,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α. και της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων, Τηλεφωνικών Συσκευών και Λοιπού Εξοπλισμού» συνολικής δαπάνης 11.994,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2533

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών», συνολικής δαπάνης 36.203,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το
24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2517

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια
Άλατος για Παγετούς – Χιονοπτώσεις»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2477

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας», συνολικού προϋπολογισμού 22.746,86 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2462

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια ζωοτροφών, εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 15.777,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2461

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 15.000,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2455

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις», δαπάνης 33.871,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2443

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2441

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών», προϋπολογισμού 25.035,60 ευρώ, με
απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2439

Δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές, των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2438

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ) Δ.Ε. Αξιού», προϋπολογισμού 37.100,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2412

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2023)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2411

Ματαίωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας», προϋπολογισμού 22.197,61 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 2405

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια ημιαυτόματων απινιδωτών και κουτιών φύλαξης, για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού
32.220,28€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2022

Αριθμός Απόφασης: 80

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθ. πρωτ.: 19938/2021 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 172

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 1552/24444/08-12-2021 απόφασης Δημάρχου περί «Έγκρισης διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και παρουσιάσεων” προϋπολογισμού 16.754,88 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 410

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2022-2023», προϋπολογισμού 1.426,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 409

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2022», προϋπολογισμού 24.998,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 372

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της “Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.” 2022-2023», δαπάνης 1.860,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 370

Απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων λόγω της επετείου της 25ης Μαρτίου 2022 στο Δήμο Δέλτα» δαπάνης 3.856,50€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 366

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης Πιστοποιητικών Ανυψωτικής Ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 365

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2022», συνολικού προϋπολογισμού 967,20 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. με απ΄ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 347

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις «Δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων λόγω της επετείου της 25ης Μαρτίου 2022 στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 3.856,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 307

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου 2022-2023 και έκδοση άδειας πνευματικών δικαιωμάτων αποδελτίωσης τύπου 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 2.480,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 306

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στη διαδικτυακή βάση πληροφοριών της «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 2022-2023, προϋπολογισμού 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 298

Δημοσιεύσεις, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις ως υποχρεωτικές, των διαδικασιών προμηθειών και υπηρεσιών του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022.

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 493

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
2022», συνολικής δαπάνης 967,20 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 492

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2022», δαπάνης 24.998,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 470

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών της “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2022-2023», δαπάνης 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 467

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Eργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 372,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 465

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022», προϋπολογισμού 21.260,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 464

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2022)», προϋπολογισμού 9.224,55 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 447

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 19442/04-10-2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 445

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2022-2023 προϋπολογισμού 23.998,96 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 435

Απευθείας ανάθεση για τις δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τη διοργάνωση του 16ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» στο Δήμο Δέλτα δαπάνης 744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 425

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Λοιπός εξοπλισμός για την παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο φυσικό περιβάλλον», προϋπολογισμού 4.953,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 416

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις δαπάνες ηχητικής κάλυψης για τη
διοργάνωση του 16ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» στο Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 712

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 711

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση. .

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 678

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου», προϋπολογισμού 8.928,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 130

Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λόγω κλοπής στα ανοικτά γήπεδα της Δ.Κ. Ν. Μαγνησίας και Δ.Κ. Καλοχωρίου καθώς και στην υπόγεια διάβαση επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Σίνδου του Δήμου Δέλτα», ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.706,22 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 623

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», προϋπολογισμού 10.546,20€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 622

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες συμβούλου για την Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή και την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Δέλτα, στα πλαίσια του Συμφώνου Δημάρχου», προϋπολογισμού 24.304,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 589

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, για τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 3.845,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 556

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας Έτους 2022», προϋπολογισμού 14.810,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 872

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 871

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 870

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 869

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού βραχίονα σαρώθρου», συνολικής δαπάνης 8.928,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 854

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Λογισμικού 2022», προϋπολογισμού 29.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 841

«Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών και παρουσιάσεων της “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ” 2022-2023», προϋπολογισμού 4.750,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 840

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια Υλικών Πυρόσβεσης – Προμήθεια Πυροσβεστήρων’ (ΤΜΗΜΑ Α’) προϋπολογισμού 5.131,12 € με ΦΠΑ, και της υπηρεσίας “Συντήρηση Συστήματος Πυροπροστασίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Κυμίνων” (ΤΜΗΜΑ Β’) προϋπολογισμού 3.075,20 € με ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 839

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο “Έρευνα Ραδιοτηλεοπτικού Αρχείου Δήμου Δέλτα 2021”, προϋπολογισμού 1.283,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 828

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 12585/25-06-2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα του Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 795

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 787

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή και την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Δέλτα, στα πλαίσια του Συμφώνου Δημάρχου», συνολικής δαπάνης 24.304,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 786

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, για τον Δήμαρχο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 3.845,04 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 772

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2022», συνολικής δαπάνης 14.100,00 ευρώ, πλέον δικαιώματος προαίρεσης 2.000,00€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 162

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αξιολόγησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» και κατακύρωση αυτής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9433/20-5-2022 Πρόσκληση Δημάρχου.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 746

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2020», δαπάνης 7.441,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 726

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2022», δαπάνης 14.810,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 723

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 722

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 721

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 36.485,14 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 714

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού 37.200,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1005

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για την  “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου (2021)

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 993

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 35.912,26 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 982

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Στατική Φύλαξη Αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω καμερών», έτους 2022-2023 προϋπολογισμού 48.151,48 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 966

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έρευνα Ραδιοτηλεοπτικού Αρχείου Δήμου Δέλτα 2021» δαπάνης 1.283,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 965

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 956

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 12736/29-06-2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 934

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της υπ’ αριθμ. 26558/2021 σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας (2021)» με αντίστοιχη χρονική παράταση αυτής.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 920

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών και παρουσιάσεων της “ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ)” ΛΤΔ 2022-2023», δαπάνης 4.750,00 Ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 918

Ματαίωση της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Εκτέλεση Προγράμματος
Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 916

Απ’ ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2022-2023, δαπάνης 23.998,96 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 892

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Αξιού», συνολικής δαπάνης 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1163

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια Υλικών Πυρόσβεσης – Προμήθεια Πυροσβεστήρων’ (ΤΜΗΜΑ Α’) προϋπολογισμού 5.131,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και της υπηρεσίας “Συντήρηση Συστήματος Πυροπροστασίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Κυμίνων” (ΤΜΗΜΑ Β’) προϋπολογισμού 3.075,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1122

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις “Υπηρεσίες ανανέωσης ετήσιας συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση τωνmανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα”, προϋπολογισμού 5.692,34 Ευρώ, με ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1121

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4759/2020», δαπάνης 36.923,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1077

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων επισκευής οχημάτων (2022)», συνολικής δαπάνης 9.213,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1076

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Λογισμικού 2022», συνολικής δαπάνης για την Ομάδα Α΄ 7.196,96 ευρώ, για την ομάδα Β΄10.199,87 ευρώ και για την ομάδα Γ΄12.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1075

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Στατική Φύλαξη Αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα και παρακολούθηση μέσω καμερών», συνολικής δαπάνης 48.149,15 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1062

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια Δίσκων και Ρολών Ταχογράφου», προϋπολογισμού 1.190,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1061

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2022», προϋπολογισμού 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1056

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών έτους 2022», συνολικού προϋπολογισμού 24.499,26 ΕΥΡΩ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1039

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση κινητών χημικών τουαλετών για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα σε δημόσιους χώρους αυξημένης συνάθροισης κοινού», προϋπολογισμού 13.392,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1038

¨Έγκριση με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων», προϋπολογισμού 37.171,82 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1035

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών», προϋπολογισμού 36.270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1318

Απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο: Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού» στο Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 3.133,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1304

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εργασίες περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών αδέσποτων ζώων του Δήμου Δέλτα 2022», προϋπολογισμού 14.880,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1303

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Αξιού», προϋπολογισμού 37.134,28 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1302

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 37.164,04 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1250

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», συνολικού προϋπολογισμού 5.661,84 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1248

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Zωοτροφών και Δοχείων Παροχής Τροφής και Νερού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς», προϋπολογισμού 37.199,88 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1247

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις «Δαπάνες διοργάνωσης διημερίδας με Τίτλο: Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων, Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού» στο Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 3.133,44 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1196

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Επανέλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 24.800,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1463

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Μελέτη ψηφιακού μετασχηματισμού και υποστηρικτικές δράσεις της πράξης «Ψηφιακός μετασχηματισμός Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 37.076,00€, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1462

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 37.051,20€, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1446

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Εργασίες τοποθέτησης διαχωριστικών πάνελ για τη χωροθέτηση γραφείων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 22.320,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1445

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)», προϋπολογισμού 29.760,00€ ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1444

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ.) Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 37.113,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1443

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ.) Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 37.113,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1442

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις κλπ.) Δ.Ε. Αξιού», προϋπολογισμού 37.113,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1436

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Επανέλεγχος ασφάλειας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Εχεδώρου», συνολικής δαπάνης 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1414

Απευθείας ανάθεση για τις «Δαπάνες κατάθεσης στεφάνων – εορταστικών εκδηλώσεων για τις επετείους της 16ης, 22ας και 28ης Οκτωβρίου 2022 στο Δήμο Δέλτα», δαπάνης 10.241,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1375

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας “Προμήθεια και Τοποθέτηση Σειρήνων Συναγερμού στις Δημοτικές Ενότητες”, προϋπολογισμού 37.193,80 € με ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1361

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις «Δαπάνες κατάθεσης στεφάνων – εορταστικών εκδηλώσεων για τις επετείους της 16ης, 22ας και 28ης Οκτωβρίου στο Δήμο Δέλτα », προϋπολογισμού 10.241,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1350

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τις υπηρεσίες με τίτλο «Εκτέλεση Προγράμματος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στην Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας», προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1349

Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου”, δαπάνης 1.190,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1652

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», συνολικής δαπάνης 3.484,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1559

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης δημοτικών κτιρίων», συνολικής δαπάνης 3.484,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το 24% Φ.Π.Α.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1931

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου” δαπάνης 23.498,00
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1887

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προϋπολογισμού 23.498,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1692

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προϋπολογισμού 23.498,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

2021

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης:

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 418

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 23.963,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 414

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021», δαπάνης 10.615,39 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 385

«Απευθείας ανάθεση για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ δαπάνης € 992,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 344

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία “Υπηρεσίες ιατρού εργασίας έτους 2021”, προϋπολογισμού 10.981,44 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 316

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2019, προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 315

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-20212 προϋπολογισμού 13.888,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 308

Έγκριση διενέργειας για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 517

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ορισμός ορκωτού
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το
έτος 2019», δαπάνης 7.440,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 516

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 503

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», προϋπολογισμού 19.195,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 502

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», προϋπολογισμού 24.798,76 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 500

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου 2021», προϋπολογισμού 1.525,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 499

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 452

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή παρελκομένων γεωργικού ελκυστήρα», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.» στο site του Δήμου.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 651

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», δαπάνης 23.963,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 646

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ» 2021-2022, προϋπολογισμού 4.150,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 623

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
λοιπών μηχανημάτων εργαλείων πρασίνου 2021», συνολικής δαπάνης
23.733,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 622

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2021», συνολικής δαπάνης 1.525,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 608

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 607

Απ’ευθείας ανάθεση της Προμήθειας ελαιολιπαντικών για το Δήμο Δέλτα 2021-2022, δαπάνης 13.888,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 593

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή παρελκόμενων γεωργικού ελκυστήρα του Δ.Δέλτα», δαπάνης 24.242,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 920

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας «Βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων», συνολικού προϋπολογισμού 651,00€ με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 805

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου σε διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ 2021-2022», δαπάνης 4.150,00 Ευρώ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 748

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια – εγκατάσταση χωρισμάτων για τη χωροθέτηση γραφείων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου», δαπάνης 19.195,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1022

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας έτους 2021» συνολικού προϋπολογισμού 22.523,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 964

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια συνδρομή του Δήμου στον ιστότοπο «www.e-dimos.gr» 2021-2022, προϋπολογισμού 1.240,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 946

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 945

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 496,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1203

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δ. Δέλτα», προϋπολογισμού 4.216,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1202

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 17.360,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1191

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου» προϋπολογισμού 23.998,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1190

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ 2021-2022», δαπάνης 800,00 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1189

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «βιβλιοδεσία ληξιαρχικών βιβλίων» δαπάνης 651,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1178

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 396,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1155

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ» 2021-2022, προϋπολογισμού 800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1152

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια εκτυπώσεων οικοδομικών αδειών – σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις έτους 2021), προϋπολογισμού 23.892,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1149

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», προϋπολογισμού 24.377,16 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1148

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έκδοση εγγράφων έγκρισης τύπου μηχανημάτων έργου για μεταβίβασή τους στο Δήμο Δέλτα», δαπάνης 1.426,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1147

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», προϋπολογισμού 1.215,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1102

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση Portal 2021-2023», προϋπολογισμού 31.198,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1101

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2021», προϋπολογισμού 4.500,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1372

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 2021-2022», συνολικής δαπάνης 24.552,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1371

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύνταξη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 17.236,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1370

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 24.753,72 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1351

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2020, προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1329

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1328

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εκτυπώσεις οικοδομικών αδειών – σκανάρισμα φακέλων οικοδομικών αδειών – τοπογραφικών διαγραμμάτων – χαρτών Γ.Π.Σ. – φακέλων μελετών έργων (Εκτυπώσεις – εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις έτους 2021)», δαπάνης 23.892,32€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1327

Απ’ευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου», δαπάνης 1.215,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1313

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια χαρτιού και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 24.753,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1312

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα», προϋπολογισμού 24.794,42 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1281

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού», προϋπολογισμού 1.872,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1280

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. 2021-2022», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1277

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων 2021», δαπάνης 24.306,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1276

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1253

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Portal 2021-2023», συνολικής δαπάνης 31.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1252

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 2021», συνολικής δαπάνης 4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1552

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την “Προμήθεια εξοπλισμού προβολών και παρουσιάσεων”, προϋπολογισμού 16.754,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1660

«Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. χαλάστρας, δαπάνης 24.799,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1612

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 6.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1559

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, για Αντιδημάρχους και Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 6.240,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1556

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση», συνολικής δαπάνης 24.663,60 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1555

Χορήγηση παράτασης της υπ’ αριθμ. 11923/2021 σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2019».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1516

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις», δαπάνης 23.445,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1514

Απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», δαπάνης 1.339,20 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1489

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων συστημάτων ψύξης – θέρμανσης κτιριακών εγκαταστάσεων Δ. Δέλτα», δαπάνης 4.216,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1488

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα», συνολικής δαπάνης 24.738,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1477

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση μηχανημάτων έργων για αποχιονισμό και αποπαγοποίηση», προϋπολογισμού 24.663,60 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1471

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη «Δομική Ενημέρωση», προϋπολογισμού 1.339,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1470

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας», προϋπολογισμού 24.799,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1469

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου», προϋπολογισμού 5.599,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1446

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια άλατος για παγετούς – χιονοπτώσεις», προϋπολογισμού 24.797,85 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1445

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1428

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού, δαπάνης 1.872,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Από