2024

Έγκριση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς με ΑΑ 386112 για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (με ΑΑ 285271), για την Υπηρεσία «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση εδώ .

Έγκριση αναβολής αποσφράγισης προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (με ΑΑ 285271) για την Υπηρεσία «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την Απόφαση εδώ .

2023

«Προμήθεια υγρών καυσίμων 2022-2023» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα».

«Aνάπλαση του Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα».

Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων

«AΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

«Aνάπλαση του Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα».

Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων

«AΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 2023-2024».

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ 2023-2024»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2023-2024».

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 2023-2024»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 : «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΜΑΔΑ Α΄

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 : «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΜΑΔΑ Α΄»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (2023)».

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ (2023)».

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΟΜΑΔΑ Α'».

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΜΑΔΑ Α’»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».

Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

2022

«Προμήθεια υγρών καυσίμων 2022-2023» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

«Προμήθεια υγρών καυσίμων 2022-2023» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα».

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του επιβατικού κοινού του Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων».

«Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων».

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων για τον Δήμο Δέλτα».

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων για τον Δήμο Δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα: ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ. και ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου».

«Προμήθεια δύο (2) καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα: ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ. και ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου».

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δήμου Δέλτα 2022»

«Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δήμου Δέλτα 2022».

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Ανάπλαση του Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 397.066,60€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εδώ.

« Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα»,

«Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 129.865,32€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ .

«Ανάπλαση του Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 397.066,60€ (με Φ.Π.Α. 24%) - Δημόσια Διαβούλευση.

Δημόσια διαβούλευση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια με τίτλο: «Ανάπλαση του Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 397.066,60€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών εδώ  και το διαβιβαστικό για την προκαταρκτική διαβούλευση στο ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ εδώ.

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2022»

«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το έτος 2022».

Ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα»

«Προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα.

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ .

«Ανάπλαση Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου»

«Ανάπλαση Πάρκου Κερκύρας στην Δ.Κ. Καλοχωρίου».

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ .

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων για τον Δήμο Δέλτα (2022)» και «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δέλτα με την ανάπτυξη συστήματος υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτικών αποβλήτων»

«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων για τον Δήμο Δέλτα (2022)» και την «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δέλτα με την ανάπτυξη συστήματος υπόγειας αποθήκευσης & αποκομιδής δημοτικών αποβλήτων».

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ.

«Προμήθεια υγρών καυσίμων 2023-2024» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων 2023-2024» για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

«Προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ), ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ

«Προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα»

«Προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε τη Διακήρυξη εδώ

2021

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη εδώ και το σχετικό διαβιβαστικό εδώ.

Προμήθεια υλικών οδοποιΐας Δ.Ε. Εχεδώρου (2021)

Προμήθεια υλικών οδοποιΐας Δ.Ε. Εχεδώρου (2021).

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ (σε word) εδώ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε word) εδώ 

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων

Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ 

Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος

Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος.

Μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη εδώ και το σχετικό διαβιβαστικό διαβούλευσης εδώ.

Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος

Προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΞ05

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΕΕΕΣ (σε PDF) εδώ  , το έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε word) εδώ  και το φύλλο συμμόρφωσης (σε word) εδώ

Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Χαλάστρας (2021)

Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Χαλάστρας (2021).

Συνοπτικός διαγωνισμός.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΕΕΕΣ (σε PDF) εδώ, το ΕΕΕΣ (σε XML) εδώ, το έντυπο οικονομικής προσφοράς (σε word) εδώ.

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δέλτα.

Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Δέλτα.

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Για το ποσό των € 130.000,00: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης του άρθρου 196 του Ν.4662/2020 με βάση την υπ’ αριθ. 13698/13-11-2020 «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου ‘Έργου Δήμου Δέλτα» του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
Για το ποσό των € 29.995,65: Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Δέλτα (Ίδιοι Πόροι).

Προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για τον Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα.

Προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για τον Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα.

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την «προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το
Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου
Δέλτα» (Αρ. Διακήρυξης 9/22683/15-11-2021), λόγω διακοπής
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για μετάθεση εδώ.

Ανακοίνωση μετάθεσης εδώ.

Η Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα στον Ιανουάριο του 2022.

Η διακήρυξη και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022-2023» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΟΥ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα στον Ιανουάριο του 2022.

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα.

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
άνω των ορίων για την «προμήθεια τροφίμων 2021-2022 για το
Δήμο Δέλτα και τον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου
Δέλτα» (Αρ. Διακήρυξης 9/22683/15-11-2021), λόγω διακοπής
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα εδώ και τη σχετική ανακοίνωση εδώ.

Δημόσια Διαβούλευση της μελέτης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων»

Δημόσια διαβούλευση της μελέτης για την «Προμήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτρικών οχημάτων».

Ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ και διαβιβαστικό προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ.

2020

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιανουάριο

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Προμήθεια παιδικών χαρών

Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δέλτα – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια οχημάτων

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, και σε συμπιεσμένη μορφή εδώ.

Επίσης μπορείτε από εδώ να δείτε το ΕΕΕΣ.

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και των Νομικών του Προσώπων – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.274,74 €.

Προμήθεια εμφιαλωμένου νερού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ», ενδεικτικού  προϋπολογισμού 3.274,74 €.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ.

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2019

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2019

Μπορείτε να διαβάσετε την διακήρυξη εδώ και το ΤΕΥΔ εδώ.

Επιπρόσθετα μία αίτηση παροχής διευκρινίσεων εδώ και την παροχή διευκρινίσεων εδώ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοιού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς ΡΟΜΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ.

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης

Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ εδώ και το υπόδειγμα εδώ.

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το τμήμα 1 εδώ, το τμήμα 2 εδώ και τα τμήματα 3 και 4 εδώ.

Προμήθεια υλικών οδοποιϊας Δ.Ε. Αξιού (2020)

Προμήθεια υλικών οδοποιϊας Δ.Ε. Αξιού (2020)

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΔΥ εδώ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς εδώ.

Προμήθεια Ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2020

Προμήθεια Ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2020.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και την προκήρυξη εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Σεπτέμβριο

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών 2020

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών 2020.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

Διακήρυξη, προκήρυξη, ΤΕΥΔ και Πίνακες Συμμόρφωσης.

Προμήθεια υγειονομικού υλικού, στα πλαίσια μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονονωϊού Covid-19

Προμήθεια υγειονομικού υλικού, στα πλαίσια μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονονωϊού Covid-19.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

Διακήρυξη, περίληψη διακήρυξης, και ΤΕΥΔ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων 2021-2022

Διακήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων 2021-2022” για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Τα σχετικά έντυπα είναι:

Διακήρυξη και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων  και διαφόρων ανταλλακτικών (αναλωσίμων) για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Τα σχετικά έντυπα είναι:

Διακήρυξη, ΤΕΥΔ1, ΤΕΥΔ2, ΤΕΥΔ3

2019

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιανουάριο

Προμήθεια οχημάτων

Προμήθεια: α) τριών απορριμματοφόρων β) ενός καινούριου τετραξονικού φορτηγού γ) δύο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών δ) ενός καινούργιου φορτηγού οχήματος μικτού φορτίου 19 tn με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου SKIP-LOADER (σκαφοφόρος) μετά παρελκομένων

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάρτιο

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018 – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάϊο.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιούνιο.

Προμήθεια υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2019)

Προμήθεια υλικών Οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2019).

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το ΤΕΥΔ εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Προμήθεια τροφίμων 2019-2020 για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Έργου - Καδοπλυντηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00€

Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Έργου – Καδοπλυντηρίου, συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG, συνολικής δαπάνης 96.720,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ και το διαβιβαστικό διαβούλευσης εδώ.

Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Προμήθεια σετ εκχιονισμού για οχήματα του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το ΤΕΥΔ σε συμπιεσμένη μορφή εδώ (το οποίο περιέχει το σχετικό xml αρχείο) και σε pdf μορφή εδώ.

Προμήθεια 5 ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Προμήθεια πέντε (5) ηλεκτρικών οχημάτων και ενός (1) επιδαπέδιου σταθμού φόρτισης

Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη εδώ και το διαβιβαστικό διαβούλευσης εδώ.

Προμήθεια Λογισμικού 2019

Προμήθεια Λογισμικού 2019

Τα σχετικά έντυπα είναι:

  1. Διακήρυξη με ΑΔΑΜ, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ
  2. ΤΕΥΔ (Τμήματα 1, 4, 5), το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
  3. ΤΕΥΔ (Τμήμα 2), το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
  4. ΤΕΥΔ (Τμήμα 3), το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ
  5. Πίνακες συμμόρφωσης, τους οποίους μπορείτε να δείτε εδώ

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2020-2021

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2020-2021

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ

Προμήθεια δύο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών

Προμήθεια δύο (2) καινούριων διπλοκάμπινων ανατρεπόμενων μικρών φορτηγών.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ

Διακήρυξη παιδικές χαρές

Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Δέλτα

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ, το έντυπο ΤΕΥΔ εδώ και σε συμπιεσμένη μορφή εδώ.

2018

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιανουάριο

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, διάφορων αναλωσίμων ανταλλακτικών

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επίσωτρων, διάφορων αναλώσιμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ.

Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου (2017).

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού του Δήμου Δέλτα (2017)”

Μπορείτε να διαβάσετε τη διακήρυξη εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ.

Περαιτέρω διευκρινιστικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ κι εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2018)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Εχεδώρου (2018)»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τονερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (τονερ και μελάνια για τους εκτυπωτές του Δήμου Δέλτα) και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Έρευνα – συγγραφή – εκτύπωση ιστορικού έργου με την ιστορία του τόπου και την αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Δέλτα.

Διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Έρευνα – συγγραφή – εκτύπωση ιστορικού έργου με την ιστορία του τόπου και την αυτοδιοικητική ιστορία του Δήμου Δέλτα.”

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018»

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα έτους 2018»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Ιούλιο

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Διακήρυξη του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το σχετικό έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων 2018-2019

Διακήρυξη δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (διεθνούς) για την «προμήθεια υγρών καυσίμων 2018-2019» για τον Δήμο Δέλτα και τα νομικά πρόσωπα αυτού

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια και τοποθέτηση γερανού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και τοποθέτηση γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

Καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Νοέμβριο

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου Unimog

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια και τοποθέτηση γερανού για την αποκομιδή υπογείων κάδων απορριμμάτων»

Μπορείτε να διαβάσετε την σχετική διακήρυξη εδώ και το έγγραφο ΤΕΥΔ εδώ.

2017

Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια τριών (3) καινούριων σκαπτικών πολυμηχανημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια τριών (3) καινούριων σκαπτικών πολυμηχανημάτων για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ:

  1. Διακήρυξη
  2. Τεχνική Περιγραφή
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

Προμήθεια υγρών καυσίμων 2017 - 2018 για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων 2017 – 2018” για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα 2017-2018.

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την “Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δέλτα 2017-2018”.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την ανακοίνωση νέου συστημικού αριθμού εδώ.

Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων για τον Δήμο Δέλτα - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την “Προμήθεια δεκαέξι (16) οχημάτων” για τον Δήμο Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και τα έγγραφα της σύμβασης εδώ.

Προμήθεια τριών (3) σκαπτικών πολυμηχανημάτων - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την “Προμήθεια τριών (3) σκαπτικών πολυμηχανημάτων”.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την τεχνική έκθεση εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων (2017-2018) - Επαναληπτικός Διαγωνισμός

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (Διεθνούς) για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων (2017-2018)”.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017-2018

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, διαφόρων αναλωσίμων ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα οχήματα του Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2017-2018

Προμήθεια ελαιολιπαντικών Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Δέλτα 2017-2018

Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Δέλτα 2017-2018

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. έτους 2017 - 2018

Διακήρυξη για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. έτους 2017 – 2018.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και το συνοδευτικό έντυπο ΕΕΕΠ εδώ.

Προμήθεια χαρτιού - γραφικής ύλης και εντύπων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα έτους 2017-2018

Διακήρυξη για την προμήθεια χαρτιού – γραφικής ύλης και εντύπων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα έτους 2017-2018.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ και το συνοδευτικό έντυπο ΤΕΥΔ εδώ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2017 - 2018.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2017 – 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και των νομικών του προσώπων.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ ενώ εδώ μπορείτε να δείτε σημαντικές συμπληρωματικές διευκρινίσεις για λάθη εκ παραδρομής

2016

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας (2016) - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (164/2016 απόφ. Οικον. Επιτροπής)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Αξιού (2016) - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ (164/2016 απόφ. Οικον. Επιτροπής)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (2016)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ..

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δέλτα για τα έτη 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Δέλτα και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια υλικών οδοποιίας του Δήμου Δέλτα 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής 2015-2016 για τις ανάγκες του Δήμου Δέλτα και των Νομικών του Προσώπων βάσει του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α ́18).

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Μάρτιο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο.

Δεν έχει διενεργηθεί καμμία προμήθεια κατά τον μήνα Απρίλιο.

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Εχεδώρου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την Δημοτική Ενότητα Αξιού.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμάτων 1.100 λίτρων.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών (2016)

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του στόλου των οχημάτων του Δήμου Δέλτα για την περίοδο 2016 - 2017.

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη εδώ.

Προμήθεια γραφικής ύλης - ειδών (μικροαντικειμένων) γραφείου.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας 2016.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.