2019

Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας σε σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού - Ανατολικό Δήμου Δέλτα.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Απρίλιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μαϊο.

Συντηρήσεις - Μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Τιμολόγιο Μελέτης

4. Ε.Σ.Υ.

5. Περίληψη και Διακήρυξη

6. ΤΕΥΔ

7. Οικονομική Προσφορά

2018

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας και Ανατολικού

Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Α.Τ.Ε.Ι. - Διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ. Κ. Σίνδου (Είσοδος Α.Τ.Ε.Ι.)

Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - ανακατασκευή παλαιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Περίληψη
 2. Περίληψη και Διακήρυξη
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. Σ.Α.Υ.
 8. Φ.Α.Υ.
 9. Σχέδια Μελέτης
 10. ΤΕΥΔ (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάϊο.

Διάνοιξη - κατασκευή οδών πρόσβασης Ο.Τ. Γ344 Διαβατών

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούλιο.

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Οκτώβριο

Ανακατασκευή - αναπαλαίωση παραδοσιακού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Δέλτα

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση ορόφου Πολιτιστικού κέντρου Κυμίνων - Ν. Μαλγάρων)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προμέτρηση
 3. Προϋπολογισμός
 4. Τιμολόγιο Μελέτης
 5. Ε.Σ.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Φ.Α.Υ.
 8. Περίληψη διακήρυξης
 9. Διακήρυξη
 10. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Δεκέμβριο


2017

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δέλτα

Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εντός οικισμών Δήμου Δέλτα

Skip to content