2018

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας και Ανατολικού

Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Α.Τ.Ε.Ι. - Διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ. Κ. Σίνδου (Είσοδος Α.Τ.Ε.Ι.)

Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - ανακατασκευή παλαιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Περίληψη
 2. Περίληψη και Διακήρυξη
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. Σ.Α.Υ.
 8. Φ.Α.Υ.
 9. Σχέδια Μελέτης
 10. ΤΕΥΔ (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάϊο.

Διάνοιξη - κατασκευή οδών πρόσβασης Ο.Τ. Γ344 Διαβατών

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούλιο.

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)


2017

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δέλτα

Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εντός οικισμών Δήμου Δέλτα

Skip to content