2024

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

Ανακατασκευή δύο παιδικών χαρών στην Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου Δήμου Δέλτα

Βελτίωση χώρων Μυγδόνειου Αθλητικού Κέντρου Χαλάστρας

2023

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΤΩΝ-ΣΙΝΔΟΥ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

7. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

8. ΣΑΥ

9. ΦΑΥ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

11. ΕΕΕΣ (pdf)

2022

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. Ε.Σ.Υ.

5. Τ.Σ.Υ.

6. ΦΑΥ

7. ΣΑΥ

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ

11. ΕΕΕΣ (pdf)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΧΕΔΩΡΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4. Ε.Σ.Υ.

5. ΣΑΥ

6. ΦΑΥ

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

9. Οικονομική προσφορά έργου

10. ΕΕΕΣ (pdf)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟY ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

2021

2020

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάρτιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Απρίλιο.

Ασφαλτόστρωση τμήματος της Ε.Π.Ο. 5, από την είσοδο της Εθνικής Οδού από Αθήνα στα Νέα Μάλγαρα και μέχρι την έξοδο από τον οικισμό των Κυμίνων προς την Χαλάστρα και τμημάτων οδών του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλάστρας - Κυμίνων - Νέων Μαλγάρων που συνδέονται με την Ε.Π.Ο. 5.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούνιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούλιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Αύγουστο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Δέλτα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Φάκελος Σύμβασης
 2. Περίληψη Διακήρυξης
 3. Περίληψη Διακήρυξης και Διακήρυξη
 4. Τ.Ε.Υ.Δ.

2019

Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας σε σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δέλτα

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού από στροφή Ανατολικού - Ανατολικό Δήμου Δέλτα.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Απρίλιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μαϊο.

Συντηρήσεις - Μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δέλτα.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Τιμολόγιο Μελέτης

4. Ε.Σ.Υ.

5. Περίληψη και Διακήρυξη

6. ΤΕΥΔ

7. Οικονομική Προσφορά

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούλιο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Αύγουστο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Κανένα έργο κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

2018

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιανουάριο

Κανένα έργο κατά τον μήνα Φεβρουάριο

Ηλεκτροφωτισμός ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Ν. Μαγνησίας και Ανατολικού

Ηλεκτροφωτισμός στην περιοχή Α.Τ.Ε.Ι. - Διαμόρφωση οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ. Κ. Σίνδου (Είσοδος Α.Τ.Ε.Ι.)

Κατασκευή νέων παιδικών χαρών - ανακατασκευή παλαιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Περίληψη
 2. Περίληψη και Διακήρυξη
 3. Τεχνική περιγραφή
 4. Προϋπολογισμός
 5. Τιμολόγιο Μελέτης
 6. Ε.Σ.Υ.
 7. Σ.Α.Υ.
 8. Φ.Α.Υ.
 9. Σχέδια Μελέτης
 10. ΤΕΥΔ (pdf)
 11. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Μάϊο.

Διάνοιξη - κατασκευή οδών πρόσβασης Ο.Τ. Γ344 Διαβατών

Κανένα έργο κατά τον μήνα Ιούλιο.

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)

Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών - πεζοδρομίων - κρασπεδώσεων και κατασκευή νέων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προϋπολογισμός
 3. Τιμολόγιο
 4. Ε.Σ.Υ.
 5. Φ.Α.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Παράρτημα τευχών μελέτης
 8. Περίληψη και διακήρυξη
 9. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Οκτώβριο

Ανακατασκευή - αναπαλαίωση παραδοσιακού Δημοτικού Σχολείου Σίνδου και μετατροπή του σε Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Δέλτα

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και τοποθέτηση νέων στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων (Ολοκλήρωση ορόφου Πολιτιστικού κέντρου Κυμίνων - Ν. Μαλγάρων)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα του ανωτέρω έργου, τα οποία είναι:

 1. Τεχνική Έκθεση
 2. Προμέτρηση
 3. Προϋπολογισμός
 4. Τιμολόγιο Μελέτης
 5. Ε.Σ.Υ.
 6. Σ.Α.Υ.
 7. Φ.Α.Υ.
 8. Περίληψη διακήρυξης
 9. Διακήρυξη
 10. ΤΕΥΔ (doc)

Κανένα έργο κατά τον μήνα Δεκέμβριο

2017

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δέλτα

Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εντός οικισμών Δήμου Δέλτα